คุณสุทธิวัฒน์ วียะศรี หรือ “เวส” เจ้าของไร่วียะศรีเมล่อนคาเฟ่ และในฐานะประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เชียงใหม่
คุณสุทธิวัฒน์ วียะศรี หรือ “เวส” เจ้าของไร่วียะศรีเมล่อนคาเฟ่ และในฐานะประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เชียงใหม่

เรื่อง/ภาพ : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

เราได้พบกับ คุณสุทธิวัฒน์ วียะศรี หรือ “เวส” เจ้าของไร่วียะศรีเมล่อนคาเฟ่ และในฐานะประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เชียงใหม่ ในระหว่างที่เขามาอบรมหลักสูตรปลูกผักเพื่อการค้า ที่แปลงปลูกของบริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม “เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง” ภายใต้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา

มุมมองและความคิดของคุณเวส ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว เขาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่เรียนจบระดับปริญญาโท กระโดดเข้าภาคเกษตร เพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่มีเวลาจะได้อยู่กับครอบครัว

“ในสถานะเกษตรกร อยากให้สถานะทางสังคมฐานะการเงินของเกษตรกรไทย ให้มีความนับหน้าถือตาเหมือนข้าราชการ…” รายละเอียดทั้งหมดเราอยากให้ติดตามจากคลิปที่นำมาเสนอนี้ https://www.facebook.com/watch/?v=604462373553978&extid=rpQcPUZE3DG4X0J7

อนึ่ง “เกษตรก้าวไกล” มุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอบทบาทและผลงานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่านี้คือความหวังของภาคเกษตรไทยที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มมีอายุมากขึ้นและทำการเกษตรจากประสบการณ์ที่สืบทอดกันมา ไม่ได้อาศัยองค์ความรู้สมัยใหม่เท่าที่ควร

การที่มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาและทำเกษตรในรูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการจึงน่าจะมาพลิกเปลี่ยนเกษตรไทยแบบเดิมๆ ได้อย่างแน่นอน นี่คือความหวัง…

“เกษตรมีโอกาสเหลือเฟือ” ประโยคนี้เราไม่ได้พูดเอง แต่หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เจ้าของอมตวาจา “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” พระบิดาแห่งเกษตรสมัยใหม่ได้ทรงมองเห็นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว

เราจึงหวังว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้จะมาเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไทยให้ดีขึ้น ให้เป็นอาชีพที่ความมั่นคงยั่งยืนและถึงวันนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ได้รับความนับหน้าถือตาเหมือนที่คุณเวสมุ่งหวังอย่างแน่นอนครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated