นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดสัมมนา การพัฒนาความพร้อมสหกรณ์ไทยสู่การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) พร้อมลงพื้นที่สำรวจศักยภาพสินค้าสหกรณ์กล้วยแปรรูป จังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 ก.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก การค้าออนไลน์ และการพัฒนาติดอาวุธให้สินค้าเกษตรไทย รับมือการแข่งขันเสรี (เอฟทีเอ) มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ รวม 100 คน และจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่สหกรณ์กล้วยแปรรูปตำบลหนองตูม จำกัด อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสำรวจศักยภาพสินค้ากล้วยและกล้วยแปรรูปของสหกรณ์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพส่งออก และใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ขยายตลาดได้ โดยเฉพาะไปจีนซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่งออกจากไทยแล้ว

“กรมเจรจาฯ” ลุย “สุโขทัย” ติดอาวุธสินค้าเกษตรไทย รับมือการแข่งขันเสรี FTA 4 ก.ย.นี้นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานของกรมฯ ทั้งในจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สหกรณ์ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าใจถึงช่องทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยทำกับ 18 ประเทศคู่ค้า ที่ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากไทยแล้ว เป็นการเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated