SuperS ร่วมกับพันธมิตร ดันศูนย์รับส่งสินค้าเครือสหกรณ์ ที่ ชสท. สนองลดต้นทุนให้สมาชิก หวังตอบโจทย์ยุคออนไลน์เฟื่องทั่วประเทศ
SuperS ร่วมกับพันธมิตร ดันศูนย์รับส่งสินค้าเครือสหกรณ์ ที่ ชสท. สนองลดต้นทุนให้สมาชิก หวังตอบโจทย์ยุคออนไลน์เฟื่องทั่วประเทศ

นายศุภชัย นิลวานิช ประธานกรรมการบริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท ฯ จัดทำโครงการศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และไปรษณีย์ไทยจุดบริการ Drop Off รวมทั้งพันธมิตรด้านการขนส่ง และเว็บไชต์เกษตรก้าวไกลตามโครงการเกษตรคือประเทศไทย ณ อาคาร ชสท. (ตรงกันข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดต้นทุนให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์(E-commerce) ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปด้วย

SuperS ร่วมกับพันธมิตร ดันศูนย์รับส่งสินค้าเครือสหกรณ์ ที่ ชสท. สนองลดต้นทุนให้สมาชิก หวังตอบโจทย์ยุคออนไลน์เฟื่องทั่วประเทศชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์เกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจรในด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดหาปัจจัยในการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้ และสวัสดิการตามอุดมการณ์สหกรณ์  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงการศูนย์รับส่งสินค้าฯดังกล่าว ไม่เพียงลดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์เท่านั้น แต่ยังรองรับโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ซึ่งดำเนินการโดย ชสท.ภายใต้แอปพลิเคชัน CO-opClick ด้วย

SuperS ร่วมกับพันธมิตร ดันศูนย์รับส่งสินค้าเครือสหกรณ์ ที่ ชสท. สนองลดต้นทุนให้สมาชิก หวังตอบโจทย์ยุคออนไลน์เฟื่องทั่วประเทศ

นายศุภชัย กล่าวว่า ศูนย์รับส่งสินค้าฯจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 27 สิงหาคม นี้ แต่เปิดเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยในรูปแบบงานบริการ One stop service ไม่เพียงเปิดบริการขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดรับสินค้าของลาซาด้า รวมถึงงานบริการจุดชำระบิลของทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส เอ็มเปย์ สเตชั่น และ เลิฟอินเซปชั่น ด้วย

SuperS ร่วมกับพันธมิตร ดันศูนย์รับส่งสินค้าเครือสหกรณ์ ที่ ชสท. สนองลดต้นทุนให้สมาชิก หวังตอบโจทย์ยุคออนไลน์เฟื่องทั่วประเทศ“supers. นับว่าโชคดีมากที่บริษัทใหญ่ ๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมกันเป็นพันธมิตรอย่างเต็มที่ เปิดช่องทางธุรกิจให้ขยายตัวได้ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๆ ได้อีกมาก บนฐานความมั่นคง ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคออนไลน์เฟื่องได้เป็นอย่างดี” นายศุภชัย  กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated