เจียไต๋ รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจียไต๋ รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2563 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบ น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนางสาวดวงพร จิราพิพัฒน์ชัย ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเจียไต๋โฮมการ์เด้น เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา เจียไต๋ ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพจำนวน 500,000 ซอง เพื่อกระจายสู่ท้องถิ่นใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ให้ประชาชนได้มีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวไว้ปลูกเพื่อรับประทาน สร้างแหล่งอาหารที่สดสะอาดปลอดภัย พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated