อีสท์ เวสท์ ซีด รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อีสท์ เวสท์ ซีด รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัทเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณวิชัย เหลืาเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

อีสท์ เวสท์ ซีด รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณวิชัย เหลืาเจริญพรกุล

“เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและประชาชนทั่วไป จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาอีสท์ เวสท์ ซีด ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เราได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพจำนวน 45,6000 ซอง  ช่วยเหลือประชาชนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร สามารถมีแหล่งอาหารภายในบ้าน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19” ผู้จัดการทั่วไป อีสท์ เวสท์ ซีด กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated