สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ
สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ (ปุ๋ยตรากระต่าย การบำรุงช่วงฟื้นต้น)

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2563 – ช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวมังคุดเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เกษตรกรต้องฟื้นฟูบำรุงต้นมังคุดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ช่วงออกดอกเก็บผลิตผลครั้งใหม่ ทว่าการดูแลให้มังคุดมีคุณภาพดี ตรงตามต้องการของตลาดนั้นมีวิธีการอย่างไร ปุ๋ยตรากระต่ายโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ขอแบ่งปันสูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากเกษตรกรตัวจริงถึงวิธีปลูกมังคุดให้ได้ผลิตผลเกรดส่งออก ขายดีขายได้ราคางาม พร้อมแนะวิธีการปรับตัวรับสถานการณ์ของตลาดจากวิกฤตโควิด-19

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ
เกษตรกรสวนมังคุด ป้าต้อย สวนป้าต้อยป้าติ่ง

มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ของไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดการส่งออกชะลอตัว โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดหลักของไทยอย่างจีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน ที่ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งลักษณะของมังคุดที่ตรงตามความต้องการของตลาดส่งออกต้องมีลูกใหญ่ ผิวมันสวย หูเขียว เปลือกบาง โดยควรเก็บผลิตผลในขณะที่ผลเป็นสีเขียวอ่อน ผิวเริ่มมีจุดสีม่วงแดงหรือที่เรียกว่า “ระยะสายเลือด” ซึ่งถ้าหากไม่เก็บเกี่ยวให้ทันในช่วงนี้และปล่อยให้ผลเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีม่วงแดงแล้ว จะทำให้ราคาตกเกรดส่งออกได้ทันที

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ
มังคุด

การปลูกมังคุดให้ประสบผลสำเร็จ ได้คุณภาพตามเกณฑ์ส่งออกนั้น จะต้องมีวิธีการบำรุงดูแลในทุกๆ ด้าน ปุ๋ยตรากระต่ายจึงขอนำสูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากสวนป้าต้อยป้าติ่ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี มานำเสนอ โดยป้าต้อย เพ็ญศรี พุ่มคำ บอกถึงสูตรลับที่ตนเองใช้ว่า ต้องรู้ธรรมชาติของมังคุด และต้องบำรุงในทุกระยะด้วยปุ๋ยตรากระต่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว

เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ไม่โทรม พร้อมออกผลิตผลครั้งต่อไป หลังเก็บเกี่ยวประมาณ 10 วันให้ใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 16-16-16 บลู ครั้งแรก อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น และเว้นช่วง 10 วัน จากนั้นใส่ปุ๋ยตรากระต่ายครั้งที่สอง สูตร 16-16-16 บลู ผสมกับยูเรีย 46-0-0 สัดส่วน 1:1 และใส่ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น หลังจากนั้นให้ทิ้งช่วงประมาณ 20 วัน เพื่อให้สะสมอาหารและเกิดการแตกใบอ่อนจนใบแก่สมบูรณ์ ก็จะพร้อมออกดอก

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ
ปุ๋ยตรากระต่าย การบำรุงช่วงเสริมการออกดอก

ระยะก่อนการออกดอกถึงระยะดอกสมบูรณ์

ปัญหาของการทำสวนมังคุดข้อหนึ่งคือ มังคุดไม่ออกดอก เคล็ดลับในระยะนี้แนะนำให้ดูลักษณะความพร้อมของใบด้วย หากใบยังไม่แก่ ควรเพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอสมบูรณ์พร้อมออกดอก โดยใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 9-25-25 ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น พร้อมบำรุงด้วยอโทนิค ที่ช่วยให้พืชดูดกินธาตุอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้ดอกสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อได้ดอกใหญ่ผลก็จะใหญ่ด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับอีกอย่างคือการควบคุมปริมาณของดอก เพื่อให้ได้มังคุดที่มีผลใหญ่ตามคุณภาพส่งออก หากต้นออกดอกมาก จำนวนผลก็จะมากตาม ซึ่งส่งผลให้ขนาดลูกเล็กจนไม่ผ่านเกณฑ์ได้ และราคาขายก็จะต่ำลงเช่นกัน ซึ่งถ้ามังคุดออกดอกมากเกินไป แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 16-16-16 บลู เพื่อหยุดการออกดอก และเมื่อมังคุดออกดอกเต็มที่ ให้ปล่อยดอกร่วงจนเหลือประมาณ 30-50% ซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณและขนาดของผลิตผลที่เหมาะสม

สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย ปลูกมังคุดให้ได้คุณภาพและประสบผลสำเร็จ
ปุ๋ยตรากระต่าย การบำรุงผล

ระยะบำรุงผล

เพื่อให้ได้มังคุดลูกใหญ่ เปลือกบาง มีรสชาติอร่อย หลังจากเริ่มติดผล ควรบำรุงต่อด้วยปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 13-13-24 จำนวน 2 รอบ โดยรอบแรกในอัตราครึ่งกิโลกรัมต่อต้น เพื่อหยุดการหลุดร่วงของผล และหลังจากรอบแรก 10-15 วัน ให้ใส่ปุ๋ยตรากระต่ายรอบที่ 2 ด้วยสูตร 13-13-24 ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

สำหรับสถานการณ์ในปีนี้ การปลูกมังคุดให้ประสบผลสำเร็จได้ผลิตผลที่มีคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม นอกจากการควบคุมปัจจัยต่างๆ ระหว่างการปลูก รวมถึงเทคนิคการบำรุงตามระยะจากสวนป้าต้อยป้าติ่งแล้วนั้น การปรับตัวด้านการตลาดก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการกระจายผลิตผลสู่ตลาดได้อย่างสมดุล โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการค้า รวมถึงการแปรรูปเพื่อยืดอายุและสร้างมูลค่าเพิ่ม และสำหรับเกษตรกรเอง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์และออฟไลน์จากสวนถึงผู้บริโภคโดยตรงก็ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่าย สามารถสื่อสารเอกลักษณ์ความโดดเด่นของสวนตนเองได้ อีกทั้งช่วยสร้างการจดจำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำในระยะยาว เป็นการปรับตัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อข้ามผ่านผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นี้

ปุ๋ยตรากระต่ายโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ขอสนับสนุนและส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรด้วยการแบ่งปันข้อมูลความรู้และเคล็ดลับในการทำเกษตรกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันศักยภาพการเกษตรไทย ซึ่งตรงตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการส่งมอบนวัตกรรมทางการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ติดตามความรู้ เคล็ดลับ และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรากระต่ายเพิ่มเติมได้ทางFacebook ปุ๋ยตรากระต่าย: www.facebook.com/puitrakratai/ YouTube ปุ๋ยตรากระต่าย: www.youtube.com/c/Puitrakratai และเว็บไซต์เจียไต๋: www.chiataigroup.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated