บึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลร่างกาย 32 ประการ
บึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลร่างกาย 32 ประการ

นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามงานโครงการต่างๆของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้พบกับเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้และสับปะรด เนื่องจากเมื่อก่อนในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดมาก ต่อมาเกษตรกรได้ความรู้จากพระภิกษุสงฆ์ที่นำต้น 32 ประดง หรือ สิรินธรวัลลี พืชพื้นถิ่น พื้นที่บ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า มีขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมาก มาทำยารักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับชาวบ้านแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับจนหาย กลุ่มจึงต่อยอดด้วยการนำ32 ประดง” มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้บำรุงรักษาสุขภาพของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬได้เข้าสนับสนุนนำความรู้จากหน่วยงาน อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด เป็นต้น  เพื่อกลุ่มฯจะได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายต่อไปในอนาคต

บึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลร่างกาย 32 ประการ
นายภาสันต์ นุพาสันต์ และ นายโชคดี คุณโดน ตามลำดับ

โดย นายโชคดี คุณโดน ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้และสับปะรด เล่าให้ฟังว่า ในชุมชนมีการปลูกสับปะรดและมะนาวเป็นจำนวนมาก เมื่อมีปัญหาราคาผลผลิตชาวบ้านจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้วยชื่อตราสินค้า “คักแท๊ะ” ที่หมายถึง ดีเยี่ยม ได้แก่ น้ำยาล้างจาน(น้ำหมักมะนาว) และน้ำยาซักผ้า (น้ำหมักสับปะรด) ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งความรู้  เทคนิคในการผลิตและทุน  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาได้จำหน่ายให้กับคนในชุมชนและส่งขายตามรีสอร์ทในเขต อ.บุ่งคล้า ต่อมาได้นำผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์มาลงทะเบียน “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ปี 2560 พร้อมกับได้เห็นช่องทางการพัฒนาผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จึงคิดแปรรูป “32 ประดง” ที่มีมากในพื้นที่  ด้วยสรรพคุณแก้ผด ผื่น คัน สะเก็ดเงิน บำรุงผิวพรรณ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใบและดอกอย่างหลากหลาย เช่น สบู่สมุนไพร ชาชงพร้อมดื่ม พิมเสนน้ำ  และเมนูพิเศษมีเสิร์ฟให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าพักและสั่งล่วงหน้า ณ คักแท๊ะโฮมสเตย์ เท่านั้น “ข้าวผัดแสนพันธุ์” เมนูทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ จังหวัดบึงกาฬ ล่าสุดกลุ่มฯได้ทอผ้ามัดหมี่ เตรียมผลิตเป็นผ้าขาวม้า ผ้าถุง  และกระเป๋า

บึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลร่างกาย 32 ประการต้น 32 ประดง” ลักษณะเป็นเถายาวคล้ายเถาวัลย์ ชื่อนี้เรียกมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งคำว่า “ประดง” เป็นชื่อเรียกโรคชนิดหนึ่งของหมอแผนโบราณ โรคประดงเป็นโรคที่เกิดจากระบบเลือดในร่างกายผิดปกติหรือไม่สมดุล สมัยก่อนคนเป็นโรคประดงกันเยอะหมอยาพื้นบ้านอีสานได้จำแนกอาการของโรคประดงไว้ถึง 32 อาการ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักมีอาการไข้และมีเม็ดผื่นคันขึ้นตามผิวหนังเรียกว่าเกิดอาการไข้ประดง โดยทั่วไปเมื่อมีไข้ประดงเกิดขึ้น ก็มักจะมีอาการตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยไปตามเนื้อตัวมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาว ปากแห้ง ลิ้นแห้ง กระหายน้ำ หอบและอาจมีอาการสะอึกร่วมด้วย โรคประดงยังแบ่งออกไปอีกหลายชนิด เช่น ประดงมด, ประดงช้าง, ประดงแกลบ, ประดงไฟ  เป็นต้น   ส่วน 32 อาการ หมายถึงสภาพความเป็นอยู่ ลักษณะที่เป็นมนุษย์ ตามคติเดิมของไทย คือร่างกายที่ประกอบด้วย  ผม ขน  เล็บ ฟัน หนัง  เนื้อ  เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ในท้อง อาหารเก่าในท้อง เสลด มันสมอง  หนอง  เลือด  เหงื่อ  ไคล น้ำตา  มันเหลว  น้ำลาย  น้ำมูก  ไขข้อ น้ำปัสสาวะ ดี ไขสันหลัง  ที่คนไทยมักเรียกคนปกติทั่วไปว่าอาการครบ 32 หรือครบ  32 ประการ

บึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลร่างกาย 32 ประการสนใจชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.facebook.com/KhakthaeProduct หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์  0 4249 2485 นายโชคดี คุณโดน หมายเลขโทรศัพท์ 09 4258 6036

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated