นิสิต ม.เกษตรฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” สอนเพาะเห็ดและปลูกผักสวนครัวในโอกาสวันแม่
นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ออกพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” สอนการเพาะเห็ดและปลูกผักสวนครัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเห็ด อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นายวิชาญ วงศ์สังข์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมนิสิตสอนเพาะเห็ด

โอกาสนี้ นิสิตชมรมเห็ด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนวิธีการเพาะเห็ดให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์และคณะรัฐมนตรี โดยนำก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 1000 ก้อน ไปทดลองการเพาะในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภาควิชาพืชไร่นา ยังได้นำต้นกล้าพืชผักสวนครัว ลงแปลงปลูก สอนวิธีการปลูกดูแลรักษา พร้อมกับนำนมสดเกษตรไปแจกจ่ายให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอีกจำนวน 700 ถุง

10511นิสิต ม.เกษตร สอนปลูกผักสวนครัวนิสิต ม.เกษตรฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” สอนเพาะเห็ดและปลูกผักสวนครัวในโอกาสวันแม่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated