ธ.ก.ส. ร่วมทำดี ปลูกป่า 999 ต้น
ธ.ก.ส. ร่วมทำดี ปลูกป่า 999 ต้น

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จังหวัดสุพรรณบุรีและเกษตรกรลูกค้า เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า ธ.ก.ส.” อันเป็นการทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้และสร้างสวนป่า ธ.ก.ส. 999 ต้น อีกทั้งเป็นการมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารและพนักงานผู้เกษียณในปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ วัดไตรรัตนาราม (วัดสามเหลี่ยม) ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ธ.ก.ส. ร่วมทำดี ปลูกป่า 999 ต้นธ.ก.ส. ร่วมทำดี ปลูกป่า 999 ต้น ธ.ก.ส. ร่วมทำดี ปลูกป่า 999 ต้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated