ธ.ก.ส. ร่วมงาน Global Business Matching 2020
ธ.ก.ส. ร่วมงาน Global Business Matching 2020

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมงาน Global Business Matching 2020” เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแบบ Online กับผู้ซื้อต่างประเทศโดย ธ.ก.ส. ได้ร่วมออกบูธและนำผู้ประกอบการด้านการเกษตรร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Thailand) โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการ EXIM Thailand เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจาก วว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเลอแกรนด์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ

ธ.ก.ส. ร่วมงาน Global Business Matching 2020

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated