โครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่” จัดซื้อ
โครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่” จัดซื้อ "ต้นกล้าโกโก้" 10,000 ต้น ให้เกษตรกรภาคเหนือ

กาดโกโก้ คาเฟ่ และโรงงานช็อกโกแลตสัญชาติไทย ร่วมยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ไทย เปิดระดมทุนในโครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่ – Seedling For New Lives” ผ่านสินวัฒนา แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้อ ‘ต้นกล้าโกโก้’ จำนวน 10,000 ต้น ตั้งเป้าหมายระดมทุนใน 6 เดือน พร้อมจัดสินค้าช็อกโกแลตชุดพิเศษ Thainess Chocolate Set เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของเมล็ดโกโก้ไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเคียงระดับนานาชาติ 

กาดโกโก้ จับมือสินวัฒนา เปิดระดมทุนในโครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่ - Seedling For New Lives” จัดซื้อ ‘ต้นกล้าโกโก้’ จำนวน 10,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรภาคเหนือปลูกต้นโกโก้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้และรักษาป่าสู่ความยั่งยืน พร้อมโชว์อัตลักษณ์โกโก้ไทย
คุณณัฐญา ชุณหสวัสดิกุล

กรุงเทพฯ  : คุณณัฐญา ชุณหสวัสดิกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านกาดโกโก้ คาเฟ่และโรงงานช็อกโกแลตสัญชาติไทย กล่าวว่า จากกรณีปัญหาไฟป่าในภาคเหนือที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ การทำการเกษตร ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาเพื่อเปิดหน้าดินสำหรับการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก ในส่วนของกาดโกโก้ผู้ซึ่งมีไร่โกโก้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับได้ร่วมทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาไฟป่า จนกระทั่งหน่วยงานของรัฐอย่างกรมป่าไม้ เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ด้านไปพร้อมกันด้วยเมล็ดโกโก้เพียงเมล็ดเดียว  ทางกาดโกโก้จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร และ MTT Farm ฟาร์มปลูกและพัฒนาโกโก้ออร์แกนิก จากดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อต้นกล้าโกโก้ สำหรับนำไปส่งมอบต่อให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำปาง ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นการปลูกที่ต้องมีการทำลายหน้าดินจากการเผา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดการปลูกโกโก้นี้เป็นทางออกในการสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกร จากการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่ไม้ยืนต้นอย่างต้นโกโก้ ที่สามารถให้ผลิตผลได้ตลอดทั้งปีและมีความต้องการของตลาดสูง จึงเป็นการสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดจนการรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไปกาดโกโก้ จับมือสินวัฒนา เปิดระดมทุนในโครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่ - Seedling For New Lives” จัดซื้อ ‘ต้นกล้าโกโก้’ จำนวน 10,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรภาคเหนือปลูกต้นโกโก้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้และรักษาป่าสู่ความยั่งยืน พร้อมโชว์อัตลักษณ์โกโก้ไทย

“จากการทำงานใกล้ชิดและลงไปคลุกคลีกับเกษตรกรด้วยตัวเองร่วมกับเกษตรกรสวนโกโก้จาก 4 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เราพบว่า การทำงานของชาวบ้านเกษตรกรที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและความตั้งใจในการดูแลสวนของตน เราจึงตั้งใจที่จะช่วยเหลือพัฒนาและยกระดับโกโก้ของไทยตั้งแต่ต้นทางจากสวนของเกษตรกรสู่กระบวนการผลิตออกมาเป็นช็อกโกแลต เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ด้วยการชูจุดเด่นเรื่องการนำเสนอรสชาติต้นตำรับที่มาจากต้นโกโก้ไทย  ดังนั้น เราจึงได้ทำโครงการ ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่ – Seedling For New Lives ขึ้นมา เพื่อเป็นการระดมทุนนำเงินไปจัดซื้อต้นกล้าโกโก้ จำนวน 10,000 ต้น ผ่านสินวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับโกโก้ไทยให้เทียบเคียงนานาชาติ และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ทั้งตัวธุรกิจ เกษตรกรผู้ผลิต จนไปถึงการแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีไฟป่าในภาคเหนือ”

ภาพข่าวกาดโกโก้ 2ทั้งนี้ โครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่ – Seedling For New Lives” ตั้งเป้าหมายจัดซื้อต้นกล้าโกโก้ให้เกษตรกร ทั้งหมด 10,000 ต้น ซึ่งเป็นการเปิดระดมทุน 750,000 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน ในรูปแบบ Reward หรือ การเสนอสินค้าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุน ด้วยสินค้าชุดพิเศษที่ออกมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะซึ่งก็คือ Thainess Chocolate Set ชุดช็อกโกแลตที่ออกแบบมาเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของเมล็ดโกโก้ไทย รวมถึงสินค้าอื่นๆจากโกโก้อีกมากมาย

ภาพข่าวกาดโกโก้ 3“เพราะการสนับสนุนในทุกผลิตภัณฑ์บนโครงการ จะสามารถกลายเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการสร้างระบบและสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรไทยต่อไป ทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่สนใจให้การสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยและมีส่วนร่วมในการรักษาป่าในภาคเหนืออย่างยั่งยืน” คุณณัฐญากล่าว

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ “ต้นกล้าเพื่อชีวิตใหม่ – Seedling For New Lives” สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสนับสนุนได้ทาง https://social.sinwattana.com/kadkokoa

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated