แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากสวนนิมิตใหม่ พลิกวิกฤตชาวสวนฝ่าโควิด-19 เพื่อการพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืน
แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากสวนนิมิตใหม่ พลิกวิกฤตชาวสวนฝ่าโควิด-19 เพื่อการพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทย ผนึก กรมการค้าภายใน รับซื้อ “อินทผลัม” จากศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ กว่า 15 ตันอย่างทันท่วงที หลังโควิด19 ส่งผลกระทบรุนแรง พร้อมส่งทีมวางแนวทางสร้างมาตรฐานปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต บรรจุ เพื่อการจำหน่ายผ่านระบบธุรกิจค้าส่งสมัยใหม่ในระยะยาว

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน อินทผลัมสด ได้รับความนิยมบริโภคมากขึ้น และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกสร้างรายได้ ด้วยราคาดี และมีความต้องการสูง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผลผลิตมีแนวโน้มล้นตลาดสูงเนื่องจากขาดช่องทางการจัดจำหน่าย แม็คโคร จึงได้ร่วมกับ กรมค้าการภายใน รับซื้ออินทผลัมสดจาก ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน ซึ่งในเฟสแรกรับซื้อในปริมาณ 10-15 ตัน และเตรียมวางแผนการพัฒนาร่วมกันในเฟสต่อไป”

แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากสวนนิมิตใหม่ พลิกวิกฤตชาวสวนฝ่าโควิด-19 เพื่อการพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืน“แม็คโคร ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมการค้าภายในและทราบว่า ผลผลิตที่ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ฯ มีปริมาณมาก จึงมาช่วยรับซื้อและปัจจุบันได้วางจำหน่ายอินทผลัมจากสวนนี้ที่แม็คโครแล้ว  โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ คัดเลือกผลผลิตที่เหมาะสมกับลูกค้าแม็คโคร, แนะนำการใช้สารเคมีและระยะเก็บเกี่ยวปลอดภัย, การคิดคำนวณต้นทุนของสินค้าตั้งแต่เริ่มออกผลผลิต ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ผลิต บรรจุหีบห่อทีร่วมกันออกแบบ ตลอดการขนส่งจนถึงศูนย์กระจายสินค้าของแม็คโคร อีกทั้งยังได้วางแผนล่วงหน้าร่วมกันเพื่อความเหมาะสมกับแผนการจัดจำหน่าย ส่งเสริมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมเพียงพอด้วย ”

แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากสวนนิมิตใหม่ พลิกวิกฤตชาวสวนฝ่าโควิด-19 เพื่อการพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืนสำหรับอินทผลัมที่แม็คโครรับซื้อจากศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่ฯ มี 2 พันธุ์คือ พันธุ์บาฮี (ผลสีเหลือง) และพันธุ์โคไนซี่ (ผลสีแดง) บรรจุในกล่องขนาด  500 กรัม

แม็คโคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้ออินทผลัมกว่า 15 ตันจากสวนนิมิตใหม่ พลิกวิกฤตชาวสวนฝ่าโควิด-19 เพื่อการพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืน“แม็คโคร ยังวางแผนพัฒนาการรับซื้อสินค้าจากศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปีหน้าจะทำงานร่วมกับศูนย์ฯ ในเรื่องปริมาณผลผลิตของแต่ละช่วงเพื่อให้แม็คโครได้เตรียมแผนการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงได้ในระยะยาว” นางศิริพร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated