งานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพ และของดี 4 จังหวัดภาคอีสานโซนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

630700002297

โดย นายอลงกรณ์ได้กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำลังดำเนินการคือ การส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้แนวทาง การตลาดนำการเกษตร ซึ่งหนึ่งโมเดลที่สำคัญ คือ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าผ่าน Super platform Application M-Help Me (M-Man) การตกลงความร่วมมือร่วมกันกระจายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่าง Alibaba Grab Line และ Shopee พร้อมกันนี้ยังเน้นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ลงสู่การพัฒนาในระดับจังหวัดผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (Agritech and Innovation center: A.I.C.) ซึ่งมีอยู่ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและปฏิรูปภาคเกษตรกรไทยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐานและสามารถสู่ความเป็นผู้นำด้านอาหารของโลก

“พี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องดูแลในการยกระดับอาชีพและรายได้ให้มีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้า การสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบธุรกิจ”

555

“ดังนั้น การจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางกลุ่มจังหวัดดำเนินการให้พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปและของดีของจังหวัดต่าง ๆ มาพบผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างความเข้าใจในตัวสินค้าต่อผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงเพิ่มทางเลือกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับผู้บริโภค” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับการจัดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -19 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะ มอลล์ บางกะปิ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีการจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจิรญ) จำนวน150 บูท นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผักอินทรีย์ ผลไม้ เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ แตงโมอินทรีย์จากกลุ่มปลูกฮักยโสธร รวมไปถึงเสื้อผ้าจากผ้าไหม และผ้าฝ้าย อาหารแปรรูป และเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิคไทยแลนด์ ที่มาจากเกษตรกรโดยตรงทั้งจากแปลงใหญ่, โครงการ Young Smart Farmer, สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ

IMG_20200716161110000000

นอกจากนี้แล้วยังมีโซนเฉลิมพระเกียรติ โซนนิทรรศการ และโซนเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมไปถึงยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิ เจน ,นุ่น,โบว์ (ซูเปอร์วาเลนไทน์) ,นกพงศกร ,สาวแย้ (ลมพัดตึ้ง) ,อ๋อมแอ๋มละมัย,เวียงนฤมลรวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งให้ผู้มาร่วมงานได้ซื้อสินค้าและร่วมสนุกกันทุกวัน

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่การปฏิบัติตัวในการมาเดินห้างสรรพสินค้าก็ยังคงมีการจัดมาตรการเข้ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาประชาชนที่มาใช้บริการ และเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated