อ.ส.ค.ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
อ.ส.ค.ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

อ.ส.คถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวย การทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา เพื่อเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดี มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ รวมกันเป็นพลังของแผ่นดิน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน อ.ส.ค มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อ.ส.คถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated