สยามคูโบต้า จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิด “ศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า”
สยามคูโบต้า จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิด “ศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า”

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย
คุณชาติวุฑ พลเพชร ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า” โดยเป็นความร่วมมือภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร” เพื่อเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่  และความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ผ่านการจัดอบรมและสาธิตการใช้งานให้แก่กลุ่มนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จากซ้ายไปขวา

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  3. นายชาติวุฑ พลเพชร ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  1. นางสาวทักษิณา สุทธิสัมพนิช ผู้จัดการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated