เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคลออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน
เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคลออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ยอดจำหน่ายไม้ดอกของอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ลดลงเป็นอย่างมาก นางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอก เลขที่ 47 หมู่ที่ 3 บ้านแก่งไฮ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จึงได้มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและจำหน่าย โดยหันมาผลิตไม้ใบที่เป็นไม้มงคล ซึ่งสามารถนำไปประดับในอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการได้ พร้อมกับหากลุ่มลูกค้าใหม่ทดแทนกลุ่มลูกค้าเก่าซึ่งมารับซื้อแบบขายส่งปริมาณมาก ๆ เพื่อนำไม้ดอกไปใช้จัดสวน

 กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกันจากวิกฤตดังกล่าวจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิก และได้ให้ลูกหลานสมาชิกแปลงใหญ่ ซึ่งเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สร้างเพจจำหน่ายไม้ดอกทางเฟซบุ๊ก จำนวน 3 เพจ คือ 1. เพจ “สวนต้นไม้มงคล ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้จิ๋ว ต้นไม้ฟอกอากาศ BY nmco 2. เพจ “ไร่ภูซำเตย สวนปูไม้ดอกไม้ประดับ” และ 3. เพจ “จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคล ไร่ภูซำเตย” โดยจะมีลูกหลานของสมาชิกแปลงใหญ่เป็น Admin ของเพจรับออเดอร์การสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางออนไลน์ รายการไม้ประดับที่ถ่ายรูปลงเพจประชาสัมพันธ์การจำหน่าย ประกอบด้วย นางพญาคล้าทอง คล้านกยูงแดง คล้านกยูงเขียว คล้าแตงโม มอนสเตอร่าไจแอนท์ เฟิร์นราชินีเงิน คาเมรอน หน้าวัว ว่านนกคุ้ม เสน่ห์ขุนแผน ใบละพัน คล้าเสือโคร่ง เอื้องหมายนาด่าง ว่านพญามือเหล็ก และม่วงนารี โดยพันธุ์ไม้บางส่วนเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

 กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน
นายทวี มาสขาว

ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีภูมิประเทศที่เหมาะสมและภูมิอากาศที่ดีเย็นสบายตลอดปี อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อ “ลานคริสต์มาสภูเรือ” ซึ่งมีการปลูกต้นคริสต์มาสโดยเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกอำเภอภูเรือ ในงานเทศกาลวันคริสต์มาสที่จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยสดงดงาม พร้อมทั้งถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสสีแดงสดใสสวยงาม ซึ่งเป็นพืชหลักที่มาทดแทนการปลูกพืชไร่สร้างรายได้ที่ดีมากให้กับเกษตรกร หลังจากปลูกต้นคริสต์มาสเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกตำบลหนองบัว ได้มีการผลิตไม้ใบและไม้มงคลในการจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ เข้ามาสนับสนุนพันธุ์ไม้ใบให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษา การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ (กระถาง) ในการเพิ่มและยกระดับมูลค่าของไม้ใบ รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ในการพัฒนาการจำหน่ายทางเพจออนไลน์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ในการส่งสินค้าให้ลูกค้า ปัจจุบันเป็นที่นิยมของลูกค้าในพื้นที่และลูกค้าที่ส่งทางเพจออนไลน์ว่า ไม้ดอกของอำเภอภูเรือมีความสวยงาม คงทน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถสร้างรายได้จนพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักที่มั่นคงของเกษตรกร

 กระบี่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ปัญหาเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกันนางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ราคาและวิธีการส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ซื้อผ่านเพจ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกและลูกหลานสมาชิกแปลงใหญ่จะเป็น Admin รับออเดอร์สั่งซื้อไม้ประดับจากลูกค้า โดยมีการตั้งราคาจากปกติขายส่งที่สวนต้นละ 10 บาท เมื่อขายออนไลน์ผ่านเพจราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นต้นละ 50 บาท เมื่อลูกค้าซื้อต้นแรกคิดราคาส่งต้นละ 60 บาท และหากซื้อต้นต่อไปจะคิดค่าขนส่งต้นละ 10 บาท ใช้บริการขนส่งจากภาคเอกชนที่ดูแลเรื่องการส่งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 2 บริษัท คือ บริษัท J&T และบริษัท Flash Express เนื่องจากให้บริการดี สะดวก รวดเร็ว และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุลงกล่อง (Packing) ไม้ดอกไม้ประดับไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินคำสั่งเคอร์ฟิวมาบังคับใช้ในการห้ามเดินทางค้าขายข้ามจังหวัดจนถึงปัจจุบัน ทางกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกได้มีการปรับตัว ปรับกระบวนการผลิต วิธีจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น และจำหน่ายต้นไม้ผ่านเพจออนไลน์ คิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 8,000 ต้น ราคาต้นละ 50 บาท รวมรายได้เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท ทำให้สามารถมีรายได้มาประคองดูแลครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ หากสนใจไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้มงคลสามารถติดต่อโดยตรงกับนางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.08 4709 2889 หรือผ่านเพจเฟซบุ๊กข้างต้นได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated