CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้ว
อาหารปลอดภัยจาก CPF Food Truck มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้ว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำรถ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารปลอดภัย สู่ชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวาง ภายใต้ โครงการ “อาหารปลอดภัย จากใจ…สู่ชุมชน” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้ว

นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการตลาด พร้อมด้วย พนักงานซีพีเอฟจิตอาสา และผู้แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จากรถ CPF Food Truck ให้แก่ชาวชุมชนแฟลต 8 ชั้น ณ ตลาดแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯCPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้วCPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้ว

โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่ ซีพีเอฟ ส่งรถ CPF Food Truck ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ เพื่อนำอาหารสำเร็จรูปคุณภาพปลอดภัยจากโรงงานอุ่นร้อน ส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยจะจัดขึ้นในทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ โดยเริ่มขึ้นที่ เขตบางกอกน้อย เป็นที่แรกและได้ขยายผลไปยัง เขตบางพลัด ห้วยขวาง บางบอน บางขุนเทียน และหนองแขม อย่างต่อเนื่องCPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้วCPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้วCPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย มาถึงชุมชนแฟลต 8 ชั้น เขตห้วยขวางแล้ว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated