อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการ 30 วันปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย เรียนรู้ผ่านออนไลน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการ 30 วันปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย เรียนรู้ผ่านออนไลน์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมยินดี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พร้อมเปิดตัวโครงการเกษตรคือประเทศไทย ปีที่ 3 ระยะที่ 1 “โครงการ 30 วัน ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย” ติดอาวุธความรู้ผ่านออนไลน์ สนับสนุนนำเกษตรกรเข้าสู่เกษตรกรรมยุคใหม่ บนวิถี new normal

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการ 30 วันปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย เรียนรู้ผ่านออนไลน์นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดตัวโครงการ 30 วันปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย ผ่านระบบออนไลน์ และให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ “เกษตรก้าวไกล” ว่า ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเว็บไซต์เกษตรก้าวไกลที่ดำเนินงานมาขึ้นปีที่ 5 และมุ่งเน้น เป็นสื่อมวลชนเกษตร ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และมีเจตนารมย์อันแน่วแน่ที่จะทำสิ่งสำคัญต่อประเทศ บนแนวทางการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงบันดาลใจในการเกษตร ด้วยการแบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย กับการจัดชุดวิชา “เยียวยาความรู้” เจาะจงความรู้สมัยใหม่ที่จำเป็นตามเกษตรกรรมยุคใหม่ เพื่อเข้ากับวิถี new normal ภายใต้โครงการ 30 วัน ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะให้สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ในโอกาสครบรอบ 5 ปี

“การสร้างแรงบันดาลใจในการเกษตร ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยสื่อมวลชน ซึ่งผมขอชื่นชมยินดีที่ท่านเห็นความสำคัญต่อภาคการเกษตร และถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน จากทั่วโลก ได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างให้สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์กับเกษตรก้าวไกลในโอกาสครอบรอบ 5 ปี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างให้สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์กับเกษตรก้าวไกลในโอกาสครอบรอบ 5 ปี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จึงขออวยพรให้การดำเนินงานในโครงการ 30 วัน ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย ประสบความสำเร็จตามความมุ่งมั่น นำข้อมูลองค์ความรู้จากภาคส่วนต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตร ทั้งความรู้จากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มาเผยแพร่ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งข้อมูลในส่วนที่เป็นความรู้เพื่อการแบ่งปัน ข้อมูลที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และข้อมูลในส่วน ที่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรับรู้ว่าเกษตรคือประเทศไทย และเราจะสู้ไปด้วยกันกับเกษตรกรไทยทุกคน ขออวยพรให้เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล และเกษตรว้อยซ์ (ในเครือเกษตรก้าวไกล) ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างให้สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์กับเกษตรก้าวไกล ในโอกาสครอบรอบ 5 ปี

“นโยบายของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อภาคการเกษตร ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเติมเต็มให้กับภาคการเกษตร ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นนโยบายการตลาดนำการเกษตร เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาขับเคลื่อนภาคการเกษตร พร้อมบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และภาคการเกษตรจะไม่ใช่ทางเลือก แต่จะเป็นทางรอด และเกษตรกรต้องสู้ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ลุงพรและทีมงานเกษตรก้าวไกลลงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ
ลุงพรและทีมงานเกษตรก้าวไกลลงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ

ด้าน นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร เกษตรก้าวไกล” บรรณาธิการเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท เกษตรก้าวไกล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล” และสื่อในเครือข่ายมีความตั้งใจและมีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะการยกระดับองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ รวมถึงผู้สนใจ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และประเทศต่างๆทั่วโลก เว็ปไซต์เกษตรกรก้าวไกล จึงได้จัดทำโครงการ “เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ” เป็นปีที่ 3 (ประจำปี 2563) โดยในปีที่ 3 นี้จะมีความพิเศษ คือจะจัดโครงการ 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ดำเนินการภายใต้ “โครงการ 30 วัน ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย” ด้วยการจัดชุดวิชา “เยียวยาความรู้” ให้กับเกษตรกรยุคโควิด-19 โดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลา 30 วัน 30 ชุดวิชา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ส่วน ระยะที่ 2 “โครงการตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย” ด้วยลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบในด้านต่างๆ ประมาณ 40 คนทั่วประเทศ และจะมีกิจกรรมเสริมตามชุมชน สวนและฟาร์มต่างๆ เพื่อติดอาวุธความรู้ให้เกษตรกรไทยในภาคปฏิบัติ ซึ่งกำหนดจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 นี้

ทีมงานเกษตรก้าวไกลลงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ
ลงพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ

ลุงพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับ “โครงการ 30 วัน ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย” จะแบ่งการออกอากาศเป็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 20.10 น. นำเสนอช่วงรายการ “ติดอาวุธความรู้ให้เกษตรกรไทย” ด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การซื้อขายผ่านออนไลน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์บุคคล รวมทั้งเทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ และที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ส่วน วันเสาร์ ช่วงเวลา 14:10 น. เป็นการ “เกษตรเสวนา” เน้นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสความสนใจ โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยค้นหาคำตอบร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม และ วันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 10.10 น. เป็นช่วงรายการ “เกษตรสบายๆ” จะมาพูดคุยกันแบบคนเกษตร ชมสวน ชมฟาร์ม ตัวอย่างเกษตรกร หรือฟาร์ม หรือชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ คือเป้าหมายร่วมกันของเราทุกคน
เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ คือเป้าหมายร่วมกันของเราทุกคน

“สิ่งที่ผมและทีมงานเว็บไซต์เกษตรกรก้าวไกลมุ่งหวังคือการทำหน้าที่สื่อมวลชนให้เข็มแข็งในทุกสถานการณ์ ยิ่งในตอนนี้ที่ภาคเกษตรของเราจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาช่วยกัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จึงขอทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการทำงานข่าวที่เป็นสาระความรู้เพื่อเกษตรกร และต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มาเป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการ รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญให้โครงการที่จัดขึ้นประสบความสำเร็จ ตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้” ลุงพร กล่าว

สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจสามารถรับชมรายการได้ทางระบบออนไลน์ที่เพจ Facebook เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน และ YouTube เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล โทร. 0636239799

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated