“องคมนตรี” นำหน่วยงานรัฐและเอกชน เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม” ชื่นชมนวัตกรรมโมเดลแห่งภาคการเกษตรยุคใหม่
“องคมนตรี” นำหน่วยงานรัฐและเอกชน เยี่ยมชม “คูโบต้าฟาร์ม” ชื่นชมนวัตกรรมโมเดลแห่งภาคการเกษตรยุคใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ที่นำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือนวัตกรรมเกษตรครบวงจรมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นต้นแบบของการทำโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารสยามคูโบต้าให้การต้อนรับ นำชมพื้นที่แต่ละโซน ตลอดจนหารือแนวทางในการผลักดันคูโบต้าฟาร์มเป็นโมเดลแห่งภาคการเกษตรยุคใหม่ เพื่อบูรณาการร่วมกับแต่ละภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated