บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน
พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน "บิ๊กอวบ" ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้บริหาร บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่...จ.ฉะเชิงเทรา

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้สั่งการให้ บจธ. เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเปิดช่องทางในการให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน “บิ๊กอวบ” ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้บริหาร บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงการพัฒนาแปลงที่ดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) มีสมาชิกจำนวน 13 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา และ ปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม ขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมการข้าวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจากเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นของปู่ย่าตายาย นำที่ดินไปจำนองขายฝากกับนายทุน จึงต้องสูญเสียที่ดินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัจจุบันลูกหลานได้มาเช่าที่ดินเอกชนและบางส่วนเช่าที่ดินที่เคยเป็นของบรรพบุรุษ และปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐจากการประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เจ้าของที่ดินที่ให้เช่าเดิมต้องขายที่ดิน ทำให้สมาชิกในพื้นที่ไม่มีที่ดินทำกิน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้ขอความช่วยเหลือจาก บจธ. สนับสนุนเพื่อจัดซื้อที่ดินประมาณ 10 ไร่ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกที่ดินที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองราคาที่ดิน จนถึงวันลงนามเซ็นสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน
นายสรายุทธ์ สนรักษา ประธานกลุ่ม วสช. เกษตรประมงธรรมชาติบางผึ้ง

นายสรายุทธ สนรักษา ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ กล่าวว่า “วันนี้เราดีใจและขอขอบคุณรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ทำกิน ทั้งยังมีนโยบายที่จะให้พี่น้องชุมชน เกษตรกรหาเลี้ยงชีพ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน
สภาพพื้นที่ที่สมาชิกจะเข้าทำกิน

เราจะอยู่กันอย่างไร หากประสบปัญหาจากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดินเพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เราเสียดายพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์หากต้องเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงตั้งกลุ่มผู้นำมาเป็นตัวเชื่อมในการเจรจาหากมีนายทุนลงมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยมี นายสรายุทธ สนรักษา ตัวแทนในการขอความช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก บจธ. ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่เคยบอกไว้ว่าเราจะไม่ทิ้งกัน เราพออยู่พอกิน เราไม่เป็นหนี้เป็นสิน พอส่งลูกเรียนได้เราก็พอใจแล้ว” นายจงกล  วิชาจารย์ (สมาชิก วสช. เกษตรประมงธรรมชาติ) กล่าวบิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า หลังจากที่ บจธ. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของกลุ่มวิสาหกิจฯ แล้ว ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านร่วมกันเจรจากับเจ้าของที่ดิน สำรวจรังวัด และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดิน ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงการพัฒนาแปลงที่ดินตามศาสตร์พระราชา ส่วนของที่ดินคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้พี่น้องได้เข้าทำกินได้เร็วๆ นี้ และยังมีพี่น้องในพื้นที่ อำเภอบางปะกง ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกจำนวนมาก ที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ และเดินทางมาร่วมรับฟัง และรับรู้หลักเกณฑ์แนวทางการช่วยเหลือของ บจธ. ในวันนี้ หลังจากนี้ บจธ. จะได้มีการสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจและศาสตร์พระราชาให้แก่พี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน
แปลงที่ดิน วสช. เกษตรประมงธรรมชาติบางผึ้ง

“จากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ทำกิน มีกิน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเราต้องการให้ประชาชนทำกินในที่ของตัวเองแบบพอมีพอกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอมีกินแล้วก็แบ่งปัน แล้วค่อยคิดถึงการตลาด อยากให้พี่น้องทุกคนยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี รักษาที่ดินผืนนี้ไว้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไป” พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ กล่าวบิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน

บิ๊กอวบ ชี้ ให้มีกิน มีใช้ เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่แค่ที่ดินทำกิน
คลองธรรมชาติ คลองอ้อม เขาดิน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated