เปิดตู้เกษตรปันสุข 9 ตู้ ในม.เกษตรศาสตร์ ด้วยแอพลิเคชั่น inside ku “หยิบแต่พอดี หากมี ช่วยแบ่งปัน
เปิดตู้เกษตรปันสุข 9 ตู้ ในม.เกษตรศาสตร์ ด้วยแอพลิเคชั่น inside ku “หยิบแต่พอดี หากมี ช่วยแบ่งปัน"

ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า บุคลากร ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบการ จัดตั้งตู้เกษตรแบ่งปัน หรือ Ku ตู้ปันสุข ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวัน ให้แก่ นิสิต ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เดือดร้อน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มวางตู้เกษตรแบ่งปัน ตู้ปันสุข ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2563 และ บรรจุจุดที่ตั้งตู้เกษตรแบ่งปัน ไว้ในแอพลิเคชั่น inside ku เพื่อความสะดวกในการค้นหาจุดที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเปิดตู้เกษตรปันสุข

ตู้เกษตรแบ่งปัน หรือ “KU ตู้ปันสุข” มีกติกาสั้นๆคือ “หยิบแต่พอดี หากมี ช่วยแบ่งปัน” เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเติมความสุขให้เต็มอิ่มและแบ่งปันอาหาร สิ่งของจำเป็นให้พร้อมสำหรับการเปิดตู้ทุกครั้ง ปัจจุบันตู้เกษตรแบ่งปันมีทั้งหมด 9 ตู้ ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. หอพักหญิงชวนชม ที่ศาลาประตูทางเข้าป้อมชวนชม โดย กองกิจการนิสิต มก.
2. หอพักชาย ตึกพักชายที่ 13 ชั้นล่าง (ตรงหน้าห้องศูนย์ รปภ.)โดย กองกิจการนิสิต มก.
3. หน้าอาคารวิทยบริการ ประตูงามวงศ์วาน 1 โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
4.บริเวณทางเดินกลาง โรงอาหารกลาง 1 หรือบาร์ใหม่ โดยทีมเพื่อนพุงสู้โควิด หรือชาวค่าย อาสาฯ มก.
5. บริเวณโถงด้านข้างอาคารมนุษยศาสตร์ 1
โดยห้องสมุดพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
6.บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝั่งถนนพหลโยธิน หรือ ทางเช้าโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์
7.- 9. บริเวณหน้าร้านกาแฟ Art of Coffee โดยร้าน Art of Coffee ทั้ง 3 สาขา ได้แก่
– อาคารจอดรถงามวงศ์วานน 1
– หน้าโรงอาหารกลาง 1
– หน้าโรงอาหารกลาง 2ตู้เกษตรปันสุข

นอกจากนี้ในส่วนของโครงการ “เกษตรแบ่งปัน” (KU Let’s Share)” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญชวนศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการแบ่งปันมื้ออาหาร โดยบริจาคเงินล่วงหน้าเพื่อมอบเป็นคูปองอาหารและเครื่องดื่ม ในร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต และช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านอาหารในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ผลปรากฎว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสนับสนุนมื้ออาหารอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่เริ่มโครงการ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มียอดเงินสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 700,067.03 บาท โดยสนับสนุนอาหารไปแล้ว 10,760 จาน เครื่องดื่ม 7,360 แก้ว คงเหลือเงินจำนวน 303,667.03 บาทเปิดตู้เกษตรปันสุข

ทั้งนี้ โครงการ “เกษตรแบ่งปัน” (KU Let’s Share) ยังคงเปิดรับการบริจาคสนับสนุนแบ่งปันมื้ออาหาร สามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หมายเลขบัญชี 374-1-73499-2 ชื่อบัญชี “เกษตรแบ่งปัน” หรือสอบถามที่สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-561- 4749

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21พฤษภาคม 2563)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated