เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ กรมการข้าวการันตีข้าวดีมีคุณภาพ
ขั้นตอนการรับเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้

กรมการข้าว ปิ๊งไอเดียออกเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ หลังกระแสคนรักสุขภาพบูม การันตีข้าวคุณภาพทุกขั้นตอน ไร้พันธุ์อื่นปน ผู้ประกอบการแห่ขอเพียบ…

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ ทางกรมการข้าวจึงเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการออกเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ขึ้น เพื่อการันตีถึงการรับรองข้าวในทุกกระบวนการผลิตข้าว ให้ได้มาซึ่งข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่า ข้าวที่รับประทานนั้นมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นข้าวตรงตามพันธุ์ ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นเจือปน

เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ กรมการข้าวการันตีข้าวดีมีคุณภาพ
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

นายสุดสาคร กล่าวต่อไปว่า หลักการในการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ผู้ผลิตจะต้องผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว ปลูกข้าวตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ ผ่านการสี โดยโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานการแปรรูปคัดบรรจุอินทรีย์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน Q ผลิตภัณฑ์ และผ่านการตรวจสอบพันธุ์ปนจากกรมการข้าว ซึ่งกรมการข้าวได้มีการขยายขอบเขตการรับรองข้าวพันธุ์แท้อีกหลายพันธุ์ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวสังข์หยด ข้าว กข43 เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดข้าวให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคข้าวที่ตรงตามความต้องการอย่างมีคุณภาพปลอดภัย

เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ กรมการข้าวการันตีข้าวดีมีคุณภาพ
เครื่องหมายรับรองข้าวพันธ์แท้

ในปี2563นี้ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจ และลงทะเบียนขออนุญาต ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว ซึ่งจากข้อมูลของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์นั้น มีผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้แล้วจำนวนหลายราย โดยมีเครื่องหมายการค้า (ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) แบ่งออกเป็นประเภทข้าวหอมมะลิ 105 ได้แก่ ศรีแสงดาว, ช้างรวงข้าว, ชุมนุมบุรีรัมย์, สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด, ชามทอง, พลาญชัย, A-RICE, อินทนิล และไตรเกษตร และข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าว กข43 ข้าวสังข์หยด) ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด, ตราเกษตร, ข้าวอิ่มทิพย์, ฮักปัน, คุณนิยม, ข้าวมาบุญครอง, พิกุลทอง, ข้าวหอมผกา, Korathai Thai RD43 Rice, ตราฉัตร (Royal Umbrella), PUNDEE, เก้ายอด, เพชรสว่าง กข43, สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด, ชาวนาร่วมใจ, หงส์ทอง(สีฟ้า), ข้าวรักนะ, Mychoice และทุ่งชัยรวง โดยผู้บริโภคสามารถเลือกข้าวที่มีคุณภาพ โดยดูเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้  และมั่นใจได้ว่าข้าวที่รับประทานนั้นมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย อย่างแน่นอน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated