สยามคูโบต้า ส่งมอบตู้ความดันลบและหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา
สยามคูโบต้า ส่งมอบตู้ความดันลบและหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ส่ง “น้องส่งใจ” หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา และตู้ความดันลบ ภายใต้การผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ จากโรงงานของสยามคูโบต้า คุณภาพตรงตามมาตรฐาน ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือการให้บริการทางการแพทย์ และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 สยามคูโบต้าได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วน ด้วยมาตรการช่วยเหลือ ใน 3 แนวทาง คือ การสนับสนุนรัฐด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าของสยามคูโบต้า ภายใต้ชื่อโครงการ KUBOTA On Your Side ซึ่งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอันดับแรก นอกเหนือจากการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเปิดศูนย์บริการรับซ่อมเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลของรัฐฟรีไปแล้วนั้น สยามคูโบต้ายังได้ใช้พื้นที่ในโรงงาน ดำเนินการพัฒนาการผลิตหุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร (Automated Guided Vehicle หรือ AGV) ชื่อ “น้องส่งใจ” จำนวน 50 ชุด โดยจะทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยการอ่านเซนเซอร์แถบเหล็ก เพื่อใช้ส่งอาหารและยาให้กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง อาทิ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)  จำนวน 20 ชุด ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค อาทิ โรงพยาบาลปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง เป็นต้น

สยามคูโบต้า ร่วมใจก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 เร่งส่งมอบ “น้องส่งใจ” หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา และตู้ความดันลบ ให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ
น้องส่งใจ

“สำหรับในวันนี้ สยามคูโบต้า พร้อมที่จะส่งมอบ “น้องส่งใจ” หุ่นยนต์รับส่งยาและอาหารและตู้ความดันลบให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เรามุ่งมั่นพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม เหนือสิ่งอื่นใด คือกำลังใจ ที่ส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวไทย ตลอดจนขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเสียสละทำงานหนักเพื่อรักษาผู้ป่วย เพื่อร่วมกันหยุดการระบาดของไวรัส ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ COVID-19 ได้โดยเร็วที่สุด” นายสมศักดิ์ กล่าวปิดท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated