“สยามคูโบต้า” ผลิตตู้ความดันลบ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ 18 โรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ โดยติดตั้งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ เป็นแห่งแรก
สยามคูโบต้ามอบตู้ความดันลบ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณจิรกานต์ ไชยนา ผู้จัดการส่วนผลิตรถไถ นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตั้ง “ตู้ความดันลบ” (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแห่งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ พร้อมด้วยทีมคณะแพทย์รับมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  KUBOTA On Your Side ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสยามคูโบต้าดำเนินการผลิตจำนวน 23 ตู้ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีความต้องการใช้งานจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตู้ความดันลบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่เรียบร้อย

“สยามคูโบต้า” ผลิตตู้ความดันลบ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ 18 โรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ โดยติดตั้งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ เป็นแห่งแรกทั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 18 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่

 1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี
 2. โรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา
 3. โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างถ่อ จ.อุบลราชธานี
 5. โรงพยาบาลเนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 6. โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร
 7. โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราช จ.กาญจนบุรี
 9. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
 10. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 11. โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 12. โรงพยาบาลนาโยง จ.ตรัง
 13. โรงพยาบาลรัษฎา จ.ตรัง
 14. โรงพยาบาลวังวิเศษ จ.ตรัง
 15. โรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่
 16. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
 17. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 18. โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

 

จากซ้ายไปขวา

 1. คุณทักษิณา สุทธิสัมพนิช ผู้จัดการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2. คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
 3. คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 (วสท.)
 4. คุณจิรกานต์ ไชยนา ผู้จัดการส่วนผลิตรถไถ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 5. ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
 6. พญ.มัลลิกา เก่งสกุล สูติ-นรีแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
 7. นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
 8. นพ.ธนภัทร รักพานิชมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated