เกษตรก้าวไกล ประกาศ 5 แนวทางสู้โควิด 19 ไปด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรไทย
เกษตรก้าวไกล ประกาศ 5 แนวทางสู้โควิด 19 ไปด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรไทย

เรื่อง/ภาพ : ทีมงานเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

ในฐานะสื่อมวลชนด้านการเกษตร ต่อวิกฤตโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ เราทุกคนได้รับผลกระทบไปตามๆกัน แต่ในฐานะที่คลุกคลีวนเวียนอยู่กับพี่น้องเกษตรมายาวนาน ทำให้อดคิดถึงและห่วงใยพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ เราเคยประกาศถึงแนวทางการทำงานข่าวว่า “เกษตรคือประเทศไทย” พยายามที่จะให้คนไทยทุกคนเห็นว่า ประเทศไทยจะพัฒนาก้าวไกลไปได้ก็ด้วยการเกษตร “ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ” (ในหลวง รัชกาลที่ 9) และต่อมาเราประกาศว่า จะขอเป็นหุ้นส่วนกับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ https://bit.ly/2UBQJll กับภารกิจออกเดินทาง ตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย https://bit.ly/3azviac ในปีที่ผ่านมา และในปี 63 ที่เราประกาศว่าจะทำภารกิจติดอาวุธ(ความรู้)ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย (Mission Farmer 2020 https://bit.ly/2X5v9ak) แต่ไม่ทันจะเริ่มดำเนินการก็เกิดโควิด 19 ทุกอย่างก็เลยต้องเปลี่ยนแปลง

ที่ไร่อ้อยของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ไร่อ้อยของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

ในปี 2563 ทีมงานเกษตรก้าวไกล จึงมีมติร่วมกันว่าจะปรับแผนงานใหม่ ตั้งแต่การนำเสนอข่าวสารที่ต้องสอดคล้องกับวิกฤตช่วงนี้ ภายใต้หลักคิด “เราจะรอดไปด้วยกันได้อย่างไร” โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรไทยที่เราไปปลุกขวัญมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีเต็มๆ ว่าเกษตรคือประเทศไทย ซึ่งทำให้เห็นจุดที่เราจะต้องช่วยเสริมหลายอย่าง แต่เมื่อเหตุการณ์มันยังไม่เอื้ออำนวยเราก็ต้องทำในสิ่งที่คิดว่าทำได้ก่อน ด้วยการประกาศแนวทางความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้

บุกมาถึงคอกเลี้ยงไก่พันธุ์โคราช ที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
บุกมาถึงคอกเลี้ยงไก่พันธุ์โคราช ที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งไก่สายพันธุ์นี้นำทำเป็นไก่ย่างไม้มะดันอันเลื่องชื่อ)

แนวทางที่ 1 ช่วยกระจายข่าวสาร เกี่ยวกับการกระจายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร (Market for Farmer) ออกไปสู่ประชาชน (พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน รวมทั้งเสนอบทความข่าวของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเข้ามา)

แนวทางที่ 2 นำเสนอไอเดีย การใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน การทำงานอยู่กับบ้าน (Work from Home) ทั้งข่าวที่หน่วยงานต่างๆส่งมา เกษตรกรส่งมา รวมทั้งที่จัดทำขึ้นเอง

แนวทางที่ 3 หาผู้รู้มาสาธิตวิธีการที่จะสร้างรายได้เพิ่ม เช่น การตอนกิ่ง หรือการขยายพันธุ์พืชไม้ผลชนิดต่างๆ ที่สามารถทำงานอยู่กับบ้านได้ หรือหลังจากโควิด 19 ผ่านพ้นไป

แนวทางที่ 4 จัดทำคลิปหรือข่าว (Video for Farmer) โดยร่วมมือกับผู้สนับสนุน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

แนวทางที่ 5 ให้คำปรึกษาเรื่องการทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กับพี่น้องเกษตรกร (Digital for Farmer) และอาจมีการจัดสอนผ่านออนไลน์ในกรณีที่มีผู้ให้ความสนใจเชิงลึกเยอะๆ

กิจกรรมห้องเรียนกลางสวน โดยความร่วมมือกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมห้องเรียนกลางสวน โดยความร่วมมือกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#แนวทางพิเศษหลังวิกฤตผ่านพ้นไป จะจัดกิจกรรมติดอาวุธความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย เน้นหลักสูตรที่จำเป็นเร่งด่วน และจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีกำลังเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดหลักคิด “ห้องเรียนกลางสวน” ตามที่เราได้ทดลองนำร่องไปหลายที่ในปีที่ผ่านมา เน้นแนวทางการฟื้นฟูอาชีพเป็นสำคัญและเจาะจงตามกลุ่มบุคคลและพื้นที่ แต่แนวทางพิเศษนี้เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีกำลังมาเข้าร่วมกันเยอะๆ ซึ่งจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

สวนเงาะโรงเรียนนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สวนเงาะโรงเรียนนาสาร อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…ติดต่อ โทร.ไอดีไลน์ 0813090599 (ลุงพร) อีเมล์ kasetkaoklai@gmail.com ยกเว้นแนวทางที่ 5 กรณีที่ต้องการปรึกษาทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0659096919 (อาจารย์สายัญ บรรเทิงใจ)

โควิด 19 จะอยู่กับเรานานแค่ไหน ไม่มีใครตอบได้ เพราะคำตอบอยู่ที่ตัวเราทุกคน…เราพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทยและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม…เราจะสู้ไปด้วยกันครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated