วิทยาลัย​เทคนิค​กระบี่ ที่​นี่​มี​ดี​ทุกวัน...ผลิต​สบู่เหลวล้างมือจากนํ้ามันปาล์มดิบ​ ใช้​เอง​และ​แบ่งปัน​

ดร.ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) สนับสนุนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นำโดยแผนกวิชาช่างยนต์ ผลิต “สบู่เหลวล้างมือจากนํ้ามันปาล์มดิบ” โดยกระบวนการผลิตเน้นการพึ่งพาตนเอง (วัตถุดิบปาล์มปลูกเอง/ อุปกรณ์สกัดนํ้ามันปาล์มดิบสร้างและพัฒนาขึ้นมาเอง/กระบวนการทำสบู่เหลวศึกษา และพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่/ใช้บุคลากรของตนเองผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์)

1563373สบู่เหลวล้างมือจากนํ้ามันปาล์มดิบดังกล่าว สกัดจากผลปาล์มสด ทำให้ได้นํ้ามันที่มีเบต้าแคโรทีน โปรวิตามินAเและวิตามินEปริมาณสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันการเหี่ยวย่นของเซลผิวหนังนิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นเครื่องสำอางและสบู่ นอกจากนี้โปเเตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างที่อยู่ในส่วนผสมของสบู่เหลวจะช่วยในการชำระล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ

1563371

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่มุ่งมั่นสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) รวมทั้งการเพิ่มช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดโทร.0-7561-1796"สบู่เหลวล้างมือจากนํ้ามันปาล์มดิบ" ผลงานวิทยาลัยเทคนิคกระบี่...ผลิตเอง ใช้เอง และแบ่งปัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated