มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 45,600 ซอง ศรแดงจับมือ กรมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมปลูกผักกินเอง
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด มอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ให้กับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนปลูกผักกินต้านโควิด 19

กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) จับมือกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจ้าของเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง “ส่งเสริมประชาชนปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านพิษโควิด” มอบเมล็ดพันธุ์ 45,600 ซอง สู่ประชาชน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

พิธีลงนาม MOU ระหว่างอีสท์เวสท์ซีด และกรมพัฒนาชุมชน
พิธีลงนาม MOU ระหว่างอีสท์เวสท์ซีด และกรมพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงให้กับกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ “ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19” โดยมี คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่ว่า..เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี พ.ศ. 2565.. เพราะฉะนั้นการจะมีเศรษฐกิจที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สิ่งสำคัญคือ ปัจจัย 4 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และประกอบกับปัญหาใหญ่ในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในขณะนี้ คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ประชาชนต้องป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงวิกฤตครั้งนี้…ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในความคาดหวังของทั่วโลกเรื่องการเป็นครัวโลก เป็นแหล่งกระจายวัตถุดิบทางอาหาร กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และดูแลประชาชน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจัดการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของประชาชนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน ซึ่งในระดับครัวเรือนจะเน้นการดูแลตนเอง ไม่มั่วสุม ไม่มุ่งอบายมุข พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากสถานการณภัยร้ายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ประกอบการลดการจ้างงาน เกิดการว่างงาน เพราะฉะนั้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารจึงมีบทบาทยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นอกจากเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตต้านอาหาร ยังช่วยป้องกันตนเองจากโรคภัยได้อีกทางหนึ่ง

“บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ ศรแดง เป็นภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์สอดคล้องกัน คือ ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชน และการมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนถือเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ประชาชนได้สร้างการดูแลตนเองและครอบครัว ด้วยการใช้ที่ดินของตนเองให้เป็นประโยชน์ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้รับประทานเอง และพืชผักสวนครัวนี้เอง จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่จะช่วยสร้างยาวิเศษให้กับครอบครัว ด้วยการมีผักปลอดสารพิษรับประทานเองในครัวเรือน”

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ขณะนำ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมเมล็ดพันธุ์ผักที่เตรียมแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ขณะนำ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมเมล็ดพันธุ์ผักที่เตรียมแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือกับภาครัฐ ครั้งนี้ว่า บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่่รู้จักกันในนามเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เคียงข้างเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอีกด้วย เมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นน้ำของห่วงโช่อาหาร เราจึงหยุดการผลิตไม่ได้แม้จะเกิดวิกฤตโควิด เพื่อจะได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการ “ความสุขปลูกได้” ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัท ฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 45,600 ซอง เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบถึงมือประชาชนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับประชาชนร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสต่อๆ ไปศรแดงจับมือกรมพัฒนาชุมชน มอบเมล็ดพันธุ์ 45,600 ซอง ส่งเสริมปลูกผักสู้โควิด19

คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า…“นอกจากเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดสรรมอบให้แล้ว ทาง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ยังมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ในการปลูกผักให้กับเกษตรกร หากกรมการพัฒนาชุมชนมีกลุ่มเกษตรกรต้องการพี่เลี้ยงช่วยให้ความรู้ เราพร้อมสนับสนุนเต็มที่  ในช่วงเวลานี้ที่เกิดภาวะวิกฤตโควิด-19  ทางบริษัท ฯ จึงเน้นในเรื่องการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนความปลอดภัยของครัวเรือนบริเวณรอบ ๆ บริษัท ทั้งเรื่องหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการดูแลประชาชน”

อนึ่ง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือดูแลประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนที่ต้องเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันตนเองให้พึ่งพาตนเอง ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินไปด้วยกันเดินไปได้ไกล” ารสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการ “ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้” MOU ในครั้งนี้เป็นกรอบความร่วมมือสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับโภชนาการที่ดีและครบถ้วน รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ พึ่งพาตนเองได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated