พลิกโควิดเป็นโอกาส...เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซอง หนุน พช.ปลูกผักสวนครัวทั่วไทย
500,000 ซอง เจียไต๋...มอบเมล็ดพันธุ์ผัก

กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2563 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจเกษตรครบวงจรของไทย ร่วมสนับสนุนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 500,000 ซอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศได้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีสำหรับปลูกรับประทานภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

พลิกโควิดเป็นโอกาส...เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซอง หนุน พช.ปลูกผักสวนครัวทั่วไทย
เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 500,000 ซอง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวงกว้าง ธุรกิจหลายแห่งต้องลดจำนวนพนักงานหรือปิดกิจการลง นำมาสู่การว่างงานจำนวนมาก ประชาชนต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบกับความตื่นตระหนกที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงตามมา ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ กรมการพัฒนาชุมชน เห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจะเป็นทางออกให้กับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และสามารถนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตได้ โดยเฉพาะในด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด”

ด้วยเหตุนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อให้คนไทยสามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ในภาวะวิกฤต โดยได้รับความสนับสนุนจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดี 4 ชนิด เช่น เมล็ดพันธุ์คะน้ายอด ผักบุ้งเรียวไผ่ กระเพรา และพริกขี้หนู รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ซอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและคุณภาพดีปลูกรับประทานเองภายในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติ

นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้างและหลายมิติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหา ในฐานะบริษัทเกษตรครบวงจรชั้นนำที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 99 ปี  เจียไต๋พร้อมที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปกับทุกคน ด้วยการสนับสนุนภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้คนไทยสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว สอดคล้องกับพันธกิจของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”

พลิกโควิดเป็นโอกาส...เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซอง หนุน พช.ปลูกผักสวนครัวทั่วไทย

นอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 500,000 ซองให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้ว บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวอีกกว่า 7,000 ซองแก่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย อีกทั้ง ได้จัดกิจกรรมปลูกผักอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวอีก 25,000 ซองให้กับประชาชนที่สนใจผ่านทางเฟซบุ๊กของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำงานอยู่ที่บ้าน ได้ลองปลูกผักด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมารับประทานได้แล้ว กิจกรรมการปลูกผักยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ในภาวะวิกฤตนี้ได้อีกด้วย

พลิกโควิดเป็นโอกาส...เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซอง หนุน พช.ปลูกผักสวนครัวทั่วไทย

“เจียไต๋พร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 99 ปีมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความยั่งยืนให้กับสังคมไทย เพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้พร้อมกัน” นายชัยพันธ์กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated