ปุ๋ยหัววัวคันไถ จัดรายการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สื่อสารกับผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด - 19
ปุ๋ยหัววัวคันไถ จัดรายการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สื่อสารกับผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด - 19

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของประเทศ ตราหัววัว-คันไถ ปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 จัดรายการชื่อ เกษตรเต็มสูตร ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ชื่อ ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว – คันไถ มี ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ (อ.บ้วน) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด – 19 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก. ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน จึงไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ลงพื้นที่ไปพบเกษตรกร แต่ในขณะเดียวกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเข้าฤดูกาลเพาะปลูกใหญ่ เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ เพื่อการเตรียมตัวในการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี ทางบริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนวิธีในการสื่อสารกับเกษตรกรใหม่ โดยใช้สื่อออนไลน์แทนการลงพื้นที่ ซึ่งได้เปิด Facebook แฟนเพจชื่อ ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว – คันไถ และจะจัดรายการถ่ายทอดสดชื่อรายการ “เกษตรเต็มสูตร” ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 20.00 น. เริ่มวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เป็นตอนแรก โดยมี ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ (อ.บ้วน) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยทางการเกษตรที่สำคัญมากต่อเกษตรกร บริษัทฯ จึงต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร ลูกค้า รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบปุ๋ยเคมี ได้ตามปกติภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน และยังสามารถให้ความรู้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง จึงอยากขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รับชมรายการ “เกษตรเต็มสูตร” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องปุ๋ยเคมีและการเกษตร ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเรื่องดิน ปุ๋ยเคมี โรคพืช , การปรับสภาพดินในพืชไร่ พืชสวน , โรค แมลงศัตรูพืชและการขาดธาตุอาหารในพืช , การใช้ปุ๋ยกับเครื่องจักร , การปลูกข้าว ข้าวโพด ใส่ปุ๋ยให้ดี ต้องทำอย่างไร , อ้อยหวาน มันใหญ่ ใช้ปุ๋ยอะไรดี , การจัดการธาตุอาหารและโรคในไม้ผล เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 6398888 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated