ธ.ก.ส. ขยายเวลาการส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. ขยายเวลาการส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ธ.ก.ส. ผ่อนผันการส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ที่ครบกำหนดส่งชำระตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ออกไปเป็น 90 วันหรือ 3 เดือน ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ โดยยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

ธ.ก.ส. ขยายเวลาการส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต โดยขยายระยะเวลา ผ่อนผันการส่งชำระเงินให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ที่ครบกำหนดส่งชำระตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 แบบอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์ ธกส มอบรัก ธกส ทวีรัก 99 ออกไปเป็น 90 วันจากเดิม 31 วันและ ธกส ทวีรัก ฌปก ธกส เพิ่มรัก ออกไปเป็น 3 เดือนจากเดิม 2 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจะส่งข้อความ SMS เพื่อทราบมาตรการและวันสิ้นสุดระยะผ่อนผัน ตามระยะเวลาที่ขยายสามารถติดต่อชำระผ่าน A-Mobile หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต คือ ผลิตภัณฑ์ลักษณะคล้ายการประกันชีวิตที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร โดยให้การคุ้มครองชีวิตและหรือเป็นการออมทรัพย์ ให้มีหลักประกันและวินัยการออมอย่างมีแบบแผนแก่เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแต่ละผลิตภัณฑ์ อนึ่ง ธ.ก.ส. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.baac.or.th หรือสอบถามข้อมูลการขยายเวลาชำระเงินดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated