“คูโบต้า กัมพูชา” สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข มอบเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สู้ภัย COVID-19 ในประเทศกัมพูชา
“คูโบต้า กัมพูชา” สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข มอบเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สู้ภัย COVID-19 ในประเทศกัมพูชา

KUBOTA (CAMBODIA) Co., Ltd. ในเครือบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย Mr.Pich Ambopong ผู้จัดการทั่วไป มอบเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ H.E Doctor You Pisey, Under Secretary of State of Ministry of Health ณ กระทรวงสาธารณสุข กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการรับมือให้สามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 (Coronavirus Disease 2019) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

Mr.Pich Ambopong ผู้จัดการทั่วไป KUBOTA (CAMBODIA) Co., Ltd. กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “คูโบต้า กัมพูชายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมตามนโยบายของสยามคูโบต้า ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวกัมพูชาผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID-19 ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศกัมพูชา”

ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสยังคงดำเนินต่อไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คูโบต้า กัมพูชาได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยได้กำหนดมาตรการการทำงานจากที่บ้านและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลในระหว่างวิกฤตครั้งนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated