กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งต่อกำลังใจ มอบมะม่วง แก่ บุคลากรทางการแพทย์
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งต่อกำลังใจ มอบมะม่วง แก่ บุคลากรทางการแพทย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ระดมเงินจากเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมกันซื้อมะม่วงคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกไม่ได้ จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยสั่งซื้อจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ.พิจิตร และ จ.ชัยภูมิ เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และ มะม่วงฟ้าลั่น เพื่อร่วมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ร.พ.รามาธิบดี สถาบันบำราศนราดู ร.พ.จุฬาลงกรณ์ และสถาบันโรคทรวงอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นี้

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกัน “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรไทยอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งต่อกำลังใจ มอบมะม่วง แก่ บุคลากรทางการแพทย์

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งต่อกำลังใจ มอบมะม่วง แก่ บุคลากรทางการแพทย์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated