สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-หนองผักบุ้ง โมเดลชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-หนองผักบุ้ง โมเดลชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิหนองผักบุ้งพัฒนา โดย นางบุญเลิศ ปราบภัย ประธานกลุ่มหนองผักบุ้ง (ที่ 5 จากซ้าย) เปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า – หนองผักบุ้ง” ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ชูการเพาะปลูกด้วยระบบ KUBOTA (Agri) Solutions เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต สร้างชุมชนเกษตรที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า -หนองผักบุ้ง ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา :

  1. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
  2. นางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
  4. นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ
  5. นางบุญเลิศ ปราบภัย ประธานกลุ่มหนองผักบุ้ง
  6. นางสาวสุขศรี ปัญญากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานวางแผนและควบคุม
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated