แม็คโครให้ทุนเรียนปริญญาตรีที่ “ปัญญาภิวัฒน์” รีบสมัครด่วน!!
แม็คโครให้ทุนเรียนปริญญาตรีที่ “ปัญญาภิวัฒน์” รีบสมัครด่วน!!

ด่วน!! แม็คโครให้ทุน “เพชรแม็คโคร” เพื่อนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รีบสมัครภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2563

แม็คโครให้ทุนเรียนปริญญาตรีที่ “ปัญญาภิวัฒน์” รีบสมัครด่วน!!

คุณสมบัติ

1. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. วิทย์ -คณิต / ศิลป์ – คำนวน – ศิลป์ – ภาษา / ปวช.
3. สุขภาพแข็งแรง
4. ใจรักงานบริการ
5. อยากมาเป็นครอบครัวแมคโครหลังจบการศึกษา
6. มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
7. อายุไม่เกิน 20 ปี

ทุน 284,000 บาท เป็นทุนเรียนจนจบปริญญาตรี (ไม่รวมค่าที่พัก อาหาร และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) และ
มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน

จบแล้ว เป็นพนักงานแม็คโคร ทันที และ เติบโตไปด้วยกัน

สนใจติดต่อ พี่อาร์ต 09 1004 1659 หรือ พี่เจี๊ยบ 08 1832 7085 ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2563

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated