เกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดกิจกรรมเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดโครงการท่องโลกเกษตรพบพระ “พบรักที่พบพระ” ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรและมอบอุปกรณ์ การศึกษาและกีฬาให้แก่ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงแต่การศึกษาดูงานด้านการเกษตร แต่ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยคณะบุคคลผู้ร่วมเดินทาง ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน-อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ต.คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียน-การสอน โดยมี อาจารย์นพพร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรับมอบในครั้งนี้เกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

สำหรับโรงเรียนรวมไทยพัฒนาแห่งนี้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นักเรียนส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวเขาเผ่าม้ง ปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 616 คน ครู 38 คนเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

ในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร คณะผู้ร่วมเดินทางได้ไปศึกษาดูงาน การปลูกอะโวคาโด และแมคคาเดเมียรายใหญ่ นั่นคือการเยี่ยมชม “สวนปฐมเพชร” ซึ่งยังได้ปลูกพืชผสมผสานอื่นๆ เช่น กุหลาบตัดดอกสด แถมยังปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตตลอดทุกฤดูกาล อันเนื่องมาจากอิทธิพลของน้ำแร่ธรรมชาตินั่นเองเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

เกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ เกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันต่อจากนั้นได้ไปศึกษาดูงาน การปลูกกาแฟอาราบิก้าและการปลูกมะลิลาที่สถานีวิจัยและพัฒนาเกษตร กรมวิชาการเกษตร ดอยมูเซอ อำเภอพบพระ จังหวัดตากเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

ในวันที่ 2 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาวันพระใหญ่ ได้นำคณะไปปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะไหว้พระเวียนเทียนตามประเพณี ของพระพุทธศาสนา ที่วัดไทยสามัคคี (วัดหลวงพ่อทันใจ) กราบไหว้ขอพรพระเทพทันใจ และพิเศษ วันสุดท้าย (วันที่ 3) เดินทางด้วยเรือข้ามฟากฝั่งเมวดี ประเทศเมียนมาร์ เยี่ยมชมตลาดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ด้วยความเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจจาก คุณสุระวิทย์ ปัญญา นักวิชาการส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน เกษตรอำเภอพบพระจังหวัดตาก ของกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ แถมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เกษตรสัญจร “พบรักที่พบพระ” สนุกได้สาระ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated