สยามคูโบต้า มอบแทรกเตอร์ปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟภูกระดึง

สยามคูโบต้า ร่วมกับร้านผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าเมืองเลย และศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า ส่งมอบแทรกเตอร์ รุ่น L4018 จำนวน 2 คัน ให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ยืมใช้ทำแนวกันไฟ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะเจ้าหน้าอุทยานฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลยสยามคูโบต้า มอบแทรกเตอร์ปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟภูกระดึงสยามคูโบต้า มอบแทรกเตอร์ปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟภูกระดึง สยามคูโบต้า มอบแทรกเตอร์ปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟภูกระดึงสยามคูโบต้า มอบแทรกเตอร์ปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟภูกระดึงสยามคูโบต้า มอบแทรกเตอร์ปฏิบัติภารกิจทำแนวกันไฟภูกระดึง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated