นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงรองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง

นับเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ สร้างความมั่นคงในอาชีพได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ก่อตั้งขึ้นโดย นางวรรณี เซ่งฮวด ภายใต้การส่งเสริมของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง รวมทั้งการสนับสนุนจากธนาคาร ธ.ก.ส. พัทลุง ปัจจุบัน นายมนัทพงศ์ เซ่งฮวด ลูกชายเข้ามารับกิจการพัฒนารูปแบบสอดใส่สีสัน มีการออกแบบอย่างลงตัว และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกได้ (จากเสื่อกระจูดผืนเดียว พัฒนาสู่ตลาดโลก…กระจูดวรรณี(Varni) พัทลุง ทำได้ https://bit.ly/2vJTNlt)

รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง

รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง รองนายกฯ เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี พัทลุง1058_8421188032769556480_n 83825460_10215868863890916_8567616322727313408_o(ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง และเฟสบุ๊ค Varni Southern Wickery ศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated