กระทรวงเกษตรฯ กำหนด 14 กุมภาฯ วันเลนไทน์ Kick off ปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล เชื่อมตลาดเกลือจากสหกรณ์ผู้ผลิตสู่สหกรณ์ผู้ใช้ ล็อตแรก 1,500 ตัน เป็นเงินกว่า 8.2 ล้านบาท ตามนโยบายช่วยเหลือปัญหาเกลือค้างสต๊อก และผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกตลาด

14770

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อกในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 โดยมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์วางแผนการระบายเกลือทะเล ซึ่งปัจจุบันมีเกลือที่ค้างอยู่ในยุ้งฉางสหกรณ์ จำนวน 25,000 ตัน และคาดว่ากำลังจะมีผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดอีก ประมาณ 900,000 ตัน

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางแผนกระจายเกลือ 3 แนวทาง คือ 1) กระจายเกลือทะเลให้สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งซื้อเกลือทะเล ครัวเรือนละ 1 ถุง (ขนาด 5 กิโลกรัม) ราคาถุงละ 27.50 บาท 2) ขอความร่วมมือศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จำนวน 120 แห่ง (ทั่วประทศ) ช่วยกระจายเกลือทะเล และ 3) ประสานงานองค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล ซึ่งมีสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือรวมทั้งประเทศ จำนวน 18 แห่ง มีความพร้อมที่จะดำเนินการโดยจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านประมง จำนวน 11 แห่ง

ด้านนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือสหกรณ์ผู้ซื้อเกลือ โดยประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้ขอความร่วมมือสหกรณ์/สมาชิกแต่ละรายช่วยซื้อเกลือทะเล ประสานสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ภายในจังหวัด ขอความร่วมมือช่วยกระจายสินค้าเกลือทะเล ประสานองค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล นอกจากนี้ ยังได้ประสานสหกรณ์ผู้ผลิต/จำหน่ายเกลือ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด และผู้แทนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เพื่อร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ อีกทั้งลงพื้นที่สำรวจสินค้าเกลือทะเล ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือเพชรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรี และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือ เพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กำหนดการจัดงานกิจกรรมปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล ตามนโยบายช่วยเหลือ โดยกำหนด (kick off) เริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งยอดการสั่งซื้อจากสหกรณ์ทั่วประเทศ จำนวนซื้อ รวมปริมาณทั้งหมด 1,500 ตัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,250,000 บาท ทั้งนี้คาดว่า หลังจากดำเนินการตามแนวทางทั้ง 3 แนวทางแล้วจะช่วยกระจายเกลือทะเลในยุ้งฉางสหกรณ์ได้ประมาณ 16,000 ตัน

สำหรับการดำเนินการทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated