เปิดตัวกล้วยน้ำว้าพันธุ์ใหม่ “สุโขทัย 1” คุณสมบัติเด่นเพียบ แถมโภชนาการสูงแซงพันธุ์การค้า
กล้วยน้ำว้าพันธุ์ใหม่ “สุโขทัย 1” ให้ผลผลิตสูง เนื้อละเอียดเหนียว รสชาติหวานไม่อมเปรี้ยว แถมคุณค่าทางโภชนาการสูงแซงพันธุ์การค้า....

กรมวิชาการเกษตร ได้ฤกษ์เปิดตัวกล้วยน้ำว้าพันธุ์ใหม่ “สุโขทัย 1” ผลกลมป้อม  เนื้อทั้งสุกและดิบสีครีมอ่อน เนื้อละเอียดเหนียว รสชาติหวานไม่อมเปรี้ยว ให้ผลผลิตสูง 1 เครือมี 9 หวี น้ำหนักเครือกว่า 16 กิโลกรัม แถมคุณค่าทางโภชนาการ วิตามินบี 3 และโพแทสเซียมสูงแซงพันธุ์การค้า…

1 เครือ มีจำนวน 9 หวี
1 เครือ มีจำนวน 9 หวี

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย กรมวิชาการเกษตรศึกษาหาสายต้นหรือพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีเด่น ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์การค้า เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อเป็นพันธุ์ทางเลือกสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร โดยระหว่างปี 2547 -2554 ได้คัดเลือกสายต้นหรือพันธุ์กล้วยน้ำว้าจากแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยของศูนย์ฯ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกคือ มีจำนวนหวีต่อเครือไม่ต่ำกว่า 7 หวี เนื้อแน่น สีเนื้อขาวนวลถึงเหลือง รสชาติหวาน คุณภาพการบริโภคดี ผู้บริโภคยอมรับสูงซึ่งสามารถคัดเลือกไว้ 7 สายต้น นำไปปลูกเปรียบเทียบสายต้น และคัดเลือกสายต้นที่ดีเด่นไว้ 2 สายต้น ต่อมาปี 2558-2560 นำไปปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันพบว่า กล้วยน้ำว้าสายต้น สท.55-4 เจริญเติบโตได้เร็ว ต้นแข็งแรง ผลผลิตเฉลี่ยน้ำหนักเครือและจำนวนหวีต่อเครือสูงสุดทั้ง 3 สถานที่ผลิต ที่สำคัญคือ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้แก่ วิตามินบี 3 และโพแทสเซียมากกว่าพันธุ์การค้า ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดตรงกับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์

ขนาดของผลและสีของผลเมื่อสุก
ขนาดของผลและสีของผลเมื่อสุก

เปิดตัวกล้วยน้ำว้าพันธุ์ใหม่ “สุโขทัย 1” ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยตั้งชื่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์ใหม่นี้ว่า “กล้วยน้ำว้าสุโขทัย 1” ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตสูง น้ำหนักเครือ 16.1 กิโลกรัม สูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งเป็นพันธุ์การค้าที่ให้ผลผลิต 13.7 กิโลกรัม จำนวน 9 หวี/เครือ สูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งให้จำนวนหวี 8 หวี/เครือ ลักษณะผลค่อนข้างป้อมกลมและใหญ่กว้าง 3.8 เซนติเมตร และยาว 14 เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่าพันธุ์การค้า เนื้อผลทั้งดิบและสุกมีสีครีมอ่อน เนื้อละเอียดเหนียว และมีรสชาติหวานไม่อมเปรี้ยว

จากการสำรวจพื้นที่ปลูกกล้วยของไทยมีประมาณ 481,639 ไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามากที่สุด328,456 ไร่ กล้วยไข่ 63,233 ไร่ กล้วยหอม 62,525 ไร่ และกล้วยอื่นๆ ประมาณ 27,425 โดยพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าจะปลูกมากที่สุดในเขตภาคเหนือ แม้พื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าจะมากที่สุด แต่ขาดพันธุ์ดี การพัฒนาสายพันธุ์ “สุโขทัย 1” จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พร้อมขุดแยกหน่อได้ปีละ 2,000 - 3,000 หน่อ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พร้อมขุดแยกหน่อได้ปีละ 2,000 – 3,000 หน่อ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย มีแปลงแม่พันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์สุโขทัย 1 พร้อมขุดแยกหน่อได้ปีละ 2,000 – 3,000 หน่อ ใช้ปลูกในพื้นที่ประมาณ 20-30 ไร่ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถขุดแยกหน่อได้ประมาณ 2,000 หน่อ ใช้ปลูกในพื้นที่ 20 ไร่ เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-5567-9085-6

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated