สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สื่อมวลชนสายเกษตร ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -อุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดย รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ประจำปี 2563

รศ.ดร.ชัชพล ชังชู กล่าวเปิดงาน
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู กล่าวเปิดงาน
นายกถวิล สุวรรณมณี กล่าวรายงาน
นายกถวิล สุวรรณมณี กล่าวรายงาน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน

นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน มอบเงินทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดา สื่อมวลชนสายเกษตร จำนวน 49 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตร-ธิดา สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเด็กเยาวชนคือกำลังสำคัญของชาติที่จะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน
ประธาน ให้เกียรติมอบทุน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน

“การจัดงานมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตร-ธิดา สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของชาติที่จะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ รู้รักสามัคคีและรับผิดชอบต่อสังคม สมดังคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” จึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทั้งที่ได้มอบทุน และสนับสนุนด้านอาหารเครื่องดื่มเป็นอย่างดี” นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ กล่าวในที่สุด

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก 49 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนวันเด็ก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated