กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และชุมชนในพื้นที่ จัด Kick Off รณรงค์ส่งเสริมวินัยการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก และนำวัสดุเหลือใช้ไปทำประโยชน์ หวังลดฝุ่นพิษ PM 2.5 เข้าชุมชนเมือง https://bit.ly/36zZPSf โดยไฮไลท์ของงานนี้ คือความร่วมมือของเหล่าเกษตรกรในชุมชนที่มากันร่วม 300 คน และได้กล่าวคำสัตยาบันว่าจะทำการเกษตรปลอดการเผาหรือไม่เผาอีกต่อไป

นายณรงค์ กลิ่นถือศีล ประธาน ศพก. อำเภอเมืองนครชัยศรี ผู้กล่าวนำลงสัตยาบัน
นายณรงค์ กลิ่นถือศีล ประธาน ศพก. อำเภอเมืองนครชัยศรี ผู้กล่าวนำลงสัตยาบัน (ภาพนี้ยืนกับหุ่นฟางเกษตรกรผู้ร่ำรวย-ใครไม่เผา ขอให้รวย)

นายณรงค์ กลิ่นถือศีล ประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้นำเกษตรกรกล่าวคำสัตยาบันกล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาตนเเป็นมือหนึ่งในการเผาฟางเช่นกัน ทำอย่างไรจึงจะเผาให้เรียบทั้งนา คิดหาวิธีการต่างๆจนชำนาญ แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดกับตัวเองด้วย ไม่ได้เกิดแต่กับคนอื่น และเรามาคิดว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ เคยไปที่ตลาดช่วงบ่ายๆ เวลาเขามีเผาฟางแม่ค้าก็จะด่าว่าใครเผาฟางอีกแล้ว จนเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมาจึงหยุดเผาฟาง มีการพัฒนาปรับโครงสร้างดิน เคยมีแมคโครมาขุดปรับสภาพพื้นที่นาใหม่ เขาบอกว่าดินของเรานิ่มมีความสมบูรณ์ดีมาก เคยเจอแต่ดินแข็งๆ เราคิดว่าเพราะเกิดจากการที่เราไม่เผาฟาง เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ที่เผาฟาง เพราะคิดว่ากระบวนการมันยุ่งยาก ฟางมันจะติดผานทำให้ไถยาก แต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้มีจุลินทรีย์มาช่วยย่อยสลาย หมัก 15 วันก็ย่อยแล้ว ไม่ยุ่งยากอะไรเลย หลายปีมานี้จึงสร้างชีวิตให้กับดินเกิดขึ้นได้

“ถ้าอนาคตเรามอบที่ดินนี้ให้กับลูกหลาน ผืนดินนี้ลูกหลานก็ยังทำกินได้ต่อ ลูกหลานก็ยังนึกถึงบุญคุณของเราว่าพ่อแม่ได้สร้างคุณประโยชน์นี้ไว้ให้กับผืนดินมากมาย ไม่ใช่ให้ลูกหลานกลับมาด่าว่าเราใช้เคมีในยุคของเรา ทั้งเผาทั้งใช้เคมีทำให้ดินเสีย ส่งต่อให้ลูกหลานก็ต้องมาแก้ใหม่ เริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ สร้างเพื่อให้ลูกหลานของเรา เพื่อให้เขาได้มีผืนดินที่ดี อาชีพที่ดี ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้ว”

กรมส่งเสริมการเกษตรจัด Kick Off รณรงค์หยุดเผาในไร่นา ลดฝุ่น PM 2.5

สำหรับคำกล่าวสัตยาบันของเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา จังหวัดนครปฐม มีใจความดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้านาย/นาง………… เครือข่ายเกษตรปลอดการเผาจังหวัดนครปฐม ขอให้คำสัตยาบันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้ เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรปลอดการเผาจังหวัดนครปฐม ดังนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผาและหมอกควันในท้องที่จังหวัดนครปฐม

ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ในพื้นที่ของข้าพเจ้า และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สัญลักษณ์ไขว่มือ...ไม่เผาอีกต่อไป
สัญลักษณ์ไขว่มือ…ไม่เผาอีกต่อไป

อนึ่ง หลังกล่าวคำสัตยาบันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ถ่ายภาพร่วมกัน และเดินชมนิทรรศการต่างๆ ที่ล้วนให้ความรู้และสนับสนุนการทำเกษตรแบบไม่เผา เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นจุดที่สาธิตการไถกลบตอซังข้าวและอัดก้อนฟาง ทางเกษตรจังหวัดนครปฐมได้สร้างหุ่นฟางเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวย โดยแขวนสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เท่าโซ่รถไฟ(เปรียบเทียบ)และห้อยพระองค์ใหญ่ที่มีข้อความว่ารวย อันตีความหมายได้ว่า ใครทำเกษตรไม่เผาก็จะนำความผาสุขความร่ำรวยมาสู่ชีวิต “ใครไม่เผาขอให้รวย” ด้วยประการฉะนี้เอง

ลั่นฆ้องหยุดเผา...เกษตรกรนครปฐมลงสัตยาบันไม่เผาอีกต่อไป

จุดที่ถ่ายภาพร่วมกัน สังเกตดูจะมีหุ่นฟางเกษตรกรผู้ร่ำรวยยืนอยู่ด้วย
จุดที่ถ่ายภาพร่วมกัน สังเกตดูจะมีหุ่นฟางเกษตรกรผู้ร่ำรวยยืนอยู่ด้วย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated