สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”
หนาวนี้อุ่นใจแล้วครับ

บนเส้นทาง 20 ปี แห่งการแบ่งปัน…บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สานต่อความห่วงใย ส่งพลังใจความอบอุ่นแด่ผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 20 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบภัยหนาว และยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มต่อเนื่อง 6 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000  บาท

สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”
คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ นำทีมมอบเสื้อกันหนาว

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 41 ปี ของสยามคูโบต้า เราไม่เพียงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ทั้งในด้านการศึกษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านชุมชนและสังคม ที่จัดมาเป็นปีที่ 20 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน เกษตรกร และผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนปัจจัย ในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็นบรรยากาศการมอบเสื้อกันหนาว1

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้ายังเพิ่มกิจกรรมพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นและ น่าอยู่ภายใต้ โครงการ “คูโบต้าพร้อม” โดยทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ มอบอุปกรณ์การเรียน ทำแปลงเกษตรในโรงเรียน สร้างห้องน้ำ ปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการนำ Soil Mobile Laboratory หรือรถตรวจสอบคุณภาพดินเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคูโบต้า พลิกฟื้น ผืนดิน โดยให้บริการตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัสในดิน พร้อมแนะนำปริมาณการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินและพืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำตัวอย่างดินในแปลงเพาะปลูกของตัวเองมาทดสอบคุณภาพ

สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”
บรรยากาศการมอบเสื้อกันหนาว

เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความอบอุ่น สร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เราได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการนำคณะผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่าย และพนักงานสยามคูโบต้าที่มีจิตอาสา ร่วมกับกองทัพบก จัดคาราวานเดินทางไปมอบเสื้อ กันหนาว เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่สดใส และเสียงหัวเราะของเด็กๆ สะท้อนให้เห็นได้ถึงความสุข และกำลังใจที่ผู้ประสบภัยหนาวทุกคนได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดโครงการ และในปีนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความสุขของพี่น้องประชาชนและเด็กๆ เหมือนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกที่เข้ามาให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา สยามคูโบต้าต้องขอขอบคุณกองทัพบก ตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและอยู่เคียงข้างความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด”

สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”

พลเอกจักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 6 ที่กองทัพบกได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ร่วมกับสยามคูโบต้า มอบเสื้อกันหนาวแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักให้การดูแลพี่น้องประชาชน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเมื่อประสบภัยพิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย สำหรับความร่วมมือกับสยามคูโบต้าในปีนี้ กองทัพบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และได้เตรียมความพร้อมดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายโดยเร็วอย่างเต็มที่

ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เผชิญกับภัยหนาวรุนแรงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งกองทัพบกมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงได้คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว 6 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารที่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก”

สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”

จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 20 วันนี้สยามคูโบต้าได้บรรเทาความเหน็บหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 130,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสยามคูโบต้าที่มุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น

สยามคูโบต้า สานต่อ 20 ปี แห่งพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ – อีสาน ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”
สยามคูโบต้า จัดคาราวานลงพื้นที่เหนือ–อีสาน มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated