เครื่องปลูกผัก (Vegetable Planter) หนึ่งในนวัตกรรมที่นำมาแสดง
เครื่องปลูกผัก (Vegetable Planter) หนึ่งในนวัตกรรมที่นำมาแสดง

ในช่วงของการจัดงาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจการเกษตรแห่งอนาคต ทางบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้ร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย https://bit.ly/34HJLO5 และในขณะเดียวกันได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ประกอบด้วยผู้นำภาคเกษตรจากประเทศต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริง 2 เส้นทาง ได้แก่ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และโคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก
ผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก

สำหรับภาพบรรยากาศที่นำมาเสนอนี้ เป็นการศึกษาดูงานที่ KUBOTA Farm ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยเฉพาะมีแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจให้ได้ศึกษาจากของจริง เช่น การปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และพืชผัก โดยเฉพาะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดคุณภาพดิน (Soil Sensor), สถานีวัดอากาศ (Weather Station), ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT (Farm IoT Dashboard), การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอปพลิเคชัน KUBOTA Agri Solution (KAS), ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solution, เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน), การจัดการแปลงปลูกอ้อยด้วยจักรกลเกษตรแบบครบวงจร, เครื่องหยอดเมล็ดแม่นยำสูง (Seeding Machine), เครื่องปลูกผัก (Vegetable Planter) ฯลฯวีเอ็นยู พาผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชลบุรี วีเอ็นยู พาผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชลบุรี

ทั้งหมดนี้ คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ KUBOTA Farm ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ 200 ไร่ หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยเกษตรวิถีใหม่ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ…วีเอ็นยู พาผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชลบุรีวีเอ็นยู พาผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชลบุรี

การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมงาน และเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้คนรู้จักกับงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA ซึ่งจะถูกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ผู้สนใจอย่าลืมติดตามต่อไปวีเอ็นยู พาผู้นำภาคเกษตรจากทั่วโลก เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม ชลบุรี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated