ม.เกษตรฯ จับมือ นครสวรรค์สตีล ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเกษตรให้ก้าวไกล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท นครสวรรค์สตีล

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ร่วมกับ บริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร เป็นประธานในพิธีม.เกษตรฯ จับมือ นครสวรรค์สตีล ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเกษตรให้ก้าวไกล

ศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร กล่าวว่า ภาคเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องของแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัย ทำให้การทำงานของเกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในขณะที่การผลิตทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น การมีข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่แม่นยำจะช่วยเป็นข้อมูลให้คณะเกษตรและบริษัท นครสวรรค์สตีล นำไปพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นได้ม.เกษตรฯ จับมือ นครสวรรค์สตีล ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเกษตรให้ก้าวไกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กล่าวว่า  ภาควิชาเกษตร เป็นภาควิชาที่มีภาระหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจทางด้านงานเทคโนโลยีระบบเกษตร และเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจหลักดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านงานวิจัย และการพัฒนานิสิตสำหรับภาระทางด้านงานวิจัย โดยที่ผ่านมาภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด ทำให้ทราบว่า บริษัทมีความพร้อมทุกด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียเป็นที่ปรึกษา ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้กับอ้อยและพืชไร่อื่นๆให้ดียิ่งขึ้น

ด้านคุณสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด กล่าวว่า บริษัทนครสวรรค์สตีล ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยบริษัทได้วิจัยเกี่ยวกับพืชไร่ โดยเฉพาะอ้อย ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเกษตรไทยมานานกว่า 20 ปี ทั้งยังมีบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีบริษัทต่างประเทศที่สนใจและนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับพืชไร่ของบริษัทไปใช้หลายประเทศแล้ว

“การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่ได้มาก รวมทั้งยังเปิดกว้างให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าไปฝึกประสบการณ์ยังพื้นที่จริง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรของพืชไร่อีกด้วย” กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated