ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ
ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence Award) สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ

ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 พร้อมทั้งมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence Award) ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร รับมอบ ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ

ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้รับในครั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจบนวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ครัวของโลก ภายใต้การบริหารจัดการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างโดดเด่นจากผู้นำองค์กรซีพีเอฟทุกๆท่านตลอดเวลาที่ผ่านมา ด้วยภารกิจและความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำพาองค์กรและบุคลากรให้เข้มแข็ง มีความพร้อมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง สร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ

“เป็นความภาคภูมิใจของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการที่บริษัทฯได้ทุ่มเทพัฒนาบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาผู้นำ สร้าง Successor รางวัลที่ได้รับจึงเป็นการสะท้อนความสำเร็จที่องค์กรเราได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง” นายประสิทธิ์ กล่าว

ซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated