เกษตรภาคตะวันออก นำโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง จัดงาน “เปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่  จังหวัดระยอง ตอนตีท้ายครัว :Young Smart Farmer Rayong Open House” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ระยองฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง และเปิดโอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก ร่วมออกบูธ เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร เป็นการขยายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลายขึ้น

S__42287111

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ภาคตะวันออก กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงาน “เปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่  จังหวัดระยอง” อย่างเต็มที่ และรู้สึกยินดีที่เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้เป็นรูปธรรม แสดงถึงศักยภาพและความสำเร็จของการพัฒนาตนเอง เป็นการแสดงออกถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในการทำการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง และทำการเกษตรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

S__42287109

งาน “เปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่  จังหวัดระยอง” ตอน “ตีท้ายครัว” ผู้ร่วมงานสามารถเริ่มลงทะเบียน     เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของทุกวัน ร่วมทำกระเป๋าผ้ารักษ์โลก และชิม ช้อป สินค้าจากเกษตรกรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ในวันแรกเป็นพิธีเปิดงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือผู้แทน กล่าวต้อนรับ โดย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง และกล่าวรายงาน โดย   นายบุญเสริม  พิทยาวิริยะพันธ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง  พร้อมชมวีดีทัศน์    ผลการดำเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง การแสดงกองยาว โดย นักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยา  ช่วงบ่ายมีการสาธิตการปั้นขนมอาลัวสด โดย นางสาวพรดรินทร์  กัณตรัตนากุล YSF ปี 2561

S__42287108

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  มีกิจกรรมเล่นเกม แนะนำสินค้าตามบูธต่างๆ กิจกรรมทำกระเป๋าผ้ารักษ์โลก นานาสาระกับ Exsotic Pets. (การเลี้ยงสัตว์แปลก) ช่วงบ่ายมีการสาธิตทำไข่เข็มสมุนไพร โดย นางสาวจณิกาญจน์  รัชภูมิพิพัฒน์ (ไร่บ้านอ้อ) YSF ปี 2560 การแสดงดนตรีสดจากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ การสาธิตทำไอศกรีมสับปะรด โดย นางสาวจณิกาญจน์  รัชภูมิพิพัฒน์ (ไร่บ้านอ้อ) YSF ปี 2560 และชิม ช้อป สินค้าจากเกษตรกร     รุ่นใหม่ภายในงาน และในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาด นั่นคือ การประมูลสินค้าเกษตรจากเกษตรกรรุ่นใหม่ตัวจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

S__42287106

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated