สยามคูโบต้า รับรางวัล The ASEAN Business Awards (ABA) 2019 ผู้นำสร้างความเติบโตเศรษฐกิจอาเซียน
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เข้ารับรางวัล The ASEAN Business Awards (ABA) 2019 ประเภท Priority Integration Sector ในสาขา Agri-Based (Large-Tier) และสาขา Automotive (Large-Tier)

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ
นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เข้ารับรางวัล The ASEAN Business Awards (ABA) 2019  ประเภท Priority Integration Sector ในสาขา Agri-Based (Large-Tier) และสาขา Automotive (Large-Tier) ซึ่งคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความโดดเด่น และมีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับรางวัล...
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับรางวัล…Agri-Based (Large-Tier)
นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขณะรับรางวัล...
นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขณะรับรางวัล…Automotive (Large-Tier)

ตลอด 40 ปี สยามคูโบต้าในฐานะผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรของอาเซียน ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในอาเซียนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับแนวคิดในการจัดงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “EMPOWERING ASEAN 4.0” เพื่อยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในด้านการลงทุน จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated