คิงส์ฟรุทส์ Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ที่โคราช
คิงส์ฟรุทส์ จัดใหญ่ Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ที่โคราช ตอกย้ำความสำเร็จหลังสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกไร่ละ 70,000 -100,000 บาทต่อปี

คิงส์ฟรุทส์ จัดใหญ่อลังการ Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ที่โคราช ตอกย้ำความสำเร็จหลังสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกไร่ละ 70,000 -100,000 บาทต่อปี พร้อมลุยรับผู้สนใจเพิ่ม ชี้เกษตรยุค 5G ต้องเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีและคุณภาพ

วันนี้ (15 พ.ย 62 ) ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด ได้จัดงาน Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.  โดยกิจกรรมในวันที่ 15 พ.ย 62 ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ และเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ ลุงพร เกษตรก้าวไกล บรรยายพิเศษในหัวข้อ เกษตรก้าวไกลในยุค 5 G นายวรรณศักดิ์ วรรณกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และการเสวนาหัวข้อ Banana HERO เรื่องกล้วยๆก็รวยได้ โดยคุณเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการ และเครือข่าย คิงส์ฟรุทส์ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ แสงรัมย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองตำบลสุขไพบูลย์ นายสมศักดิ์ ทุมนอก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตำบลสุขไพบูลย์ นายสมภพ เฉลิมวรางกูล เครือข่ายปลูกกล้วยหอมทองจังหวัดตาก และในวันที่ 16 พ.ย.62 เป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทองของสมาชิกเครือ วิสาหกิจชุมชนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรที่สนใจจากจังหวัดต่างๆเจ้าร่วมงานประมาณ 200 คน

นายเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธานกรรมการบริษัทคิงส์ฟรุทส์ จำกัด
นายเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธานกรรมการบริษัทคิงส์ฟรุทส์ จำกัด

นายเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ประธานกรรมการบริษัทคิงส์ฟรุทส์ จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงาน Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงแนวนโยบายการดำเนินงานของบริษัทแก่สมาชิกเครือข่ายและผู้สนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการจัดการดูแลสวนกล้วยหอมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

“ในการดำเนินงานของคิงส์ฟรุทส์นั้น เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มสมาชิก จึงทำให้ได้คุณภาพเดียวกันและตรงกับความต้องการของตลาด จึงทำให้สามารถขยายตลาดรองรับได้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพการปลูกกล้วยหอมให้กับสมาชิกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี โดยขณะนี้เกษตรกรสามชิกสามารถมีรายได้จาการปลูกกล้วยหอมทองไม่ต่ำกว่าไร่ละ 70,000-100,000 บาท”

ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัท คิงส์ฟรุทส์ จำกัด สามารถสร้างเครือข่ายสมาชิกในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี เป็นต้น แล้วกว่า 1,000 ไร่ และเปิดรับผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับก้าวต่อไปนั้นบริษัทจะเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และการให้ความสำคัญกับการผลิตตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP เป็นต้น

ลุงพร เกษตรก้าวไกล บรรยายพิเศษในหัวข้อ เกษตรก้าวไกลในยุค 5 G
ลุงพร เกษตรก้าวไกล บรรยายพิเศษในหัวข้อ เกษตรก้าวไกลในยุค 5G

คิงส์ฟรุทส์ Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ที่โคราช คิงส์ฟรุทส์ Open House ครั้งที่ 4 Banana HERO ที่โคราช

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated