เสวนาเคลื่อนที่เร็ว Talk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก
การเสวนาเคลื่อนที่เร็ว Talk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด เกษตรที่สูง จ.ตาก...ผู้สนใจไม่ต้องจองที่นั่ง ถ้าสะดวกให้ไปตามวันเวลาที่กำหนด

สืบเนื่องจากข่าว (กรมส่งเสริมการเกษตร ชู “อะโวคาโด” เป็นพืชเศรษฐกิจ เผย 7 สายพันธุ์แนะนำให้ปลูก https://bit.ly/2kB5hCz) และในข่าวนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานส่งเสริมเกษตรกร และเป้าหมายการสร้างจังหวัดตาก เป็น “City of Avocado” และมีการจัดตั้งทีมบูรณาการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อผลิตอะโวคาโดแบบครบวงจรขึ้น และการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก…จากข่าวนี้ทำให้ “เกษตรก้าวไกล” ตัดสินใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดตากทันที เพราะจากการจับกระแสพบว่า เกษตรกรมีความสนใจในไม้ผลชนิดนี้ และไม่เพียงเท่านี้เราได้โทร.ไปปรึกษาปรมาจารย์นักบุกเบิกปรับปรุงสายพันธุ์อะโวคาโด “ปากช่อง 2 8″ (มาจากแถวที่ 2 ต้นที่ 8) นั่นคือ “อาจารย์ฉลองชัย แบบประเสริฐ” ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้ว แต่ยังคงมุ่งมั่นกับอะโวคาโดไม่เสื่อมคลาย) ท่านบอกว่า “ผมมั่นใจมานานแล้วว่าอะโวคาโดจะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ มั่นใจมาตลอดครับ” เพียงแค่นี้ก็ทำให้เราอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง และก่อนหน้านั้นได้พบกับ คุณสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งนี้ (30 ก.ย.62) ท่านบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรยืนยันมั่นใจต่อไม้ผลชนิดนี้ เพราะได้ทำการศึกษามาอย่างดีแล้ว

คุณสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ในขณะนั้น) ให้ความสนใจอะโวคาโด เกษตรที่สูง จ.ตาก
คุณสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ในขณะนั้น) ให้ความสนใจอะโวคาโด เกษตรที่สูง จ.ตาก

การเสวนาเคลื่อนที่เร็วจึงเกิดขึ้นในบัดดล…ทีมงานของเราจัดเก็บข้อมูล-จัดทำประเด็นอย่างทันท่วงทีและส่งไปให้ปลายทางคือ คุณธนากร โปทิกำชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) และ คุณรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก ทั้งสองท่านตอบกลับอย่างรวดเร็วและบอกว่ายินดีมาก

สรุปว่า จะจัดเสวนาในรูปแบบเคลื่อนที่เร็ว Talk of the Farm (เป็นรูปแบบรายการที่จะจัดให้มีขึ้นบ่อยครั้งในปี 2020 หากครั้งนี้ไปได้ดี) คือจัดพูดคุยกันในสวนแบบสบายๆ หัวข้อว่า “ตามหาอะโวคาโด เกษตรที่สูง จ.ตาก” (Talk of the Farm “City of Avocado”) ประเด็นที่จะพูดคุยและวิทยากร ประกอบด้วย

ทีมงานอะโวคาโด เกษตรที่สูงจ.ตาก
ทีมงานอะโวคาโด เกษตรที่สูง จ.ตาก
ประเด็นที่จะเสวนา
 1. วิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ของอะโวคาโดต่อการเป็นพืชเศรษฐกิจ (ทั้งในแง่การผลิต การตลาด การแปรรูป และอื่นๆ)
 2. นโยบายและความมั่นใจของจังหวัดตากต่อการประกาศเป็น “City of Avocado” ศูนย์กลางการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ
 3. ภารกิจของเกษตรที่สูงจังหวัดตาก และเกษตรจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจ (เช่น การปลูกให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและที่ตลาดต้องการ)
 4. ความตื่นตัวของเกษตรกรในพื้นที่ (จะมีตัวแทนของเกษตรกรมาพูดด้วย)
 5. โอกาสและการเข้าถึงองค์ความรู้ของเกษตรกรไทยTalk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก
ประเด็นที่จะสาธิต (ดูตามความเหมาะสม)
 1. การขยายพันธุ์อะโวคาโดรูปแบบต่างๆ (สาธิตตัวอย่างวิธีนิยม)
 2. การปลูกและการดูแลจัดการต่างๆ (เดินชมสวน)
 3. การดูลักษณะผลที่จะเก็บเกี่ยว (ดัชนีการเก็บเกี่ยว(Harvesting Index)ของอะโวคาโดสายพันธุ์ต่างๆ)
 4. อื่นๆ (ดูหน้างานอีกครั้ง)Talk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก
วิทยากรที่จะเสวนาและสาธิต
 1. คุณรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก (ประเด็นนโยบายและแผนงานส่งเสริมเกษตรกร และเป้าหมายการสร้างจังหวัดตาก เป็น “City of Avocado” และมีการจัดตั้งทีมบูรณาการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อผลิตอะโวคาโดแบบครบวงจรขึ้น และการขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก)
 2. คุณธนากร โปทิกำชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) ผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็น Avocado Man ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการปลูกและดูแลรักษาอะโวคาโด (ประเด็นการพัฒนาสายพันธุ์อะโวคาโด การปลูกและดูแลจัดการให้ได้คุณภาพ ดัชนีการเก็บเกี่ยว(Harvesting Index)ของอะโวคาโดสายพันธุ์ต่างๆ )
 3. ตัวแทนเกษตรกรหรือตัวแทนผู้รับซื้อ (หรือทั้ง 2 อย่าง-ในเบื้องต้นจะเชิญประธานแปลงใหญ่อะโวคาโดตาก) (ประเด็นการปลูกและดูแลจัดการ ปัญหาการปลูก โรคแมลง การตลาดและการขาย รวมทั้งการแปรรูปเพิ่มมูลค่า)
Talk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก วันเวลา/สถานที่เสวนา
 • วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. (ท่านที่จะเข้าร่วมให้มาได้ตั้งแต่ 13.00 น.)
 • ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) จัดในแปลงปลูกอะโวคาโด

ทั้งหมดนี้ คือรูปแบบการเสวนาเคลื่อนที่เร็ว Talk of the Farm ที่จะไม่เน้นพิธีการ แต่เน้นสาระความรู้และความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ (สบายๆแบบมีส่วนร่วม) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด และผู้ที่สนใจก็ไม่ต้องจองที่นั่งแต่อย่างใด หากมาได้ก็ให้มาในวันที่กำหนดเลย แต่มาไม่ได้ก็ให้ติดตามจากการ LIVE สดผ่านเฟสบุ๊ค และช่องยูทูป #เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน หรือจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ ไอดีไลน์ thanasit19 หรือโพสต์ถามได้Talk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก

ขอบคุณผู้ร่วมจัด…ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก(เกษตรที่สูง) เกษตรจังหวัดตาก กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน…ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ฟอร์ด ประเทศไทย, สยามคูโบต้า, ดีแทค, มิตรผล, อีสท์เวสท์ซีด, ซุปเปอร์เอส, สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ขอบคุณภาพคุณธนากร โปทิกำชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)

ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก Talk of the Farm...ตามหาอะโวคาโด จ.ตาก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated