คุณประสาท บุญญานันท์ หรือ "ผู้การไก่" (คนที่ 2 จากขวา) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราช ขณะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อวากิวโคราช

เรื่อง/ภาพ : จตุพล เกษตรก้าวไกล

วันนี้จะพาไปพบเกษตรกรหัวขบวนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) คุณประสาท บุญญานันท์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราช ก่อนที่จะมาสวมบทเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อวากิว คุณประสาท หรือ “ผู้การไก่” เป็นอดีตผู้จัดการธ.ก.ส.หลายสาขา หลังเกษียณอายุราชการก็มาทุ่มเทกับอาชีพเลี้ยงโคเนื้อและได้เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราช ตั้งอยู่ที่ 161 บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

กำลังให้อาหาร
กำลังให้อาหาร

ในช่วงที่ทีมงานของเราไปถึงนั้นก็ได้เวลาให้อาหารแก่โคเนื้อคือหญ้าขน เป็นโคเนื้อที่มีอายุระหว่างตั้งแต่เกิด-12 เดือน และชี้ให้เราดูโคขุนตัวผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-20 เดือน เป็นวัวเอฟ 2 เลือดวากิว 75 เปอร์เซ็นต์ และจากนั้นก็พาเราไปดูโคขุนพร้อมจำหน่ายช่วงอายุ 30-35 เดือน ที่ตัวใหญ่พร้อมส่งโรงเชือด

“เราควรจะขุนโคให้ได้ประมาณ 700 กิโลกรัม จึงจะส่งขายได้ เราควรใช้โคสายพันธุ์ยุโรป เช่น ชาโลเล่ส์ แองกัส หรือวัวนมก็ได้ ที่มีโครงสร้างใหญ่ อัตราแลกเนื้อเยอะ ถ้าเราไปจำหน่ายแล้วจะได้เงินเยอะกว่าใช้วัวพื้นเมืองที่มีโครงสร้างเล็กน้ำหนักน้อยประมาณ 500 กิโลกรัม พอไปจำหน่ายเป็นซากเย็นแล้วจะเหลือน้ำหนัก 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อขายจะได้เงินน้อย”

ผู้การไก่ กล่าวอีกว่า เราต้องขุนโคอย่างประณีต เช่นช่วงสุดท้ายเราต้องใช้อาหารข้นและอาหารที่มีพลังงาน เพื่อให้เกิดไขมันแทรก เราโชคดีที่ในพื้นที่ของเราคือจ.นครราชสีมา เป็นเขตที่ปลูกพืชพลังงาน มีอุตสาหกรรมเกษตร เช่นมันสำปะหลัง ข้าวโพด อยู่ในท้องถิ่นเลี้ยงโคเนื้อวากิวโคราช

สำหรับเทคนิคที่จะเลี้ยงโคให้ได้น้ำหนักสูง คือ เราต้องให้อาหารข้น วัตถุดิบอาหารสำคัญคือ รำ กากเบียร์ ข้าวโพดบด และมันสำปะหลัง ที่สับและหมักให้วัว การหมักเราใส่ถุงหรือถังปิดไว้ธรรมดา เราต้องให้อาหารวันละ 2 เวลา อย่างสม่ำเสมอ ช่วง 07.00 น. และช่วงเวลา 16.00 น. ก่อนจะเลี้ยงต้องมาศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง ที่สำคัญคือเรื่องสายพันธุ์ เพราะว่าหลอกขายวากิวปลอมก็มี

“ปัจจุบันมีวากิวปลอม โดยใช้วากิวเลือดไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ มาผสมกับวัวนมสีดำ เลือดไม่ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ มันก็ไม่มีไขมันแทรก โคเนื้อวากิวเลือด 75 เปอร์เซ็นต์ ต้องดูที่ขนที่หน้าผาก จมูกดำ สันหลังใกล้โคนหางจะแหลม อีกประเด็นคือเรื่องอาหารช่วง 10 เดือนสุดท้าย อายุระหว่าง 20 เดือนขึ้นไป ต้องให้อาหารอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราให้อาหารหรือเปลี่ยนอาหารเนื้อจะไม่สวย” ผู้การไก่ กล่าวและว่า วิธีการให้อาหารต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน โคที่กินไป 70 เปอร์เซ็นต์ อาหารถูกนำไปใช้งาน แต่อีก 30 เปอร์เซ็นต์ เขาจะขับถ่ายออกมา ทำให้เราสูญเปล่าเรื่องต้นทุน ช่วง 20-21 เดือน ห้ามให้หญ้าสด ควรขุนด้วยอาหารข้น เพื่อต้องการให้มีไขมันแทรก

ระหว่างที่เราพูดคุยกับผู้การไก่ มีสมาชิกมาร่วมสมทบอีก 2 คน คือ คุณอุไรรัตน์ อาจสูงเนิน และ คุณตั้ม-นิธิศ ธนทัตวรดร รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราช เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งคู่เลี้ยงโคเนื้อวากิวโคราช

ผู้การไก่ พาเราไปดูแม่พันธุ์ พร้อมดูโรงเรือน สำหรับโรงเรือนที่ดีต้องสูงโปร่งไม่แออัดหรืออับลม ถ้าไม่โปร่งจะมีโรคตามมา ที่ฟาร์มของเราใช้แม่พันธุ์ชาโลเล่ส์ เป็นสายพันธุ์ยุโรป เป็นชาโรเล่ส์ 75 เปอร์เซ็นต์ และ บราห์มันจากกำแพงแสน อีก 25 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเป็นสัดและการให้ลูกปีละ 1 ตัว ปัจจุบันเราผลิตลูกเป็นเอฟ 1 เลือดวากิว 50 เปอร์เซ็นต์

“การดูแลแม่พันธุ์ อาหารหลักคือหญ้าสด และเสริมด้วยอาหารข้น 1-2กิโลกรัมต่อวัน แต่ถ้าเป็นแม่ที่กำลังท้องเราจะเพิ่มอีก 1 เท่า ปกติที่ฟาร์มจะใช้หญ้าเนเปียร์ แต่ฝนมันทิ้งช่วงจึงใช้หญ้าขนมาช่วย ถ้ามีเลือดวากิวมากโอกาสที่จะมีไขมันแทรกสูง ช่วงนี้เราแสวงหาสายพันธุ์คาชิมะ เพราะจะมีโอกาสไขมันแทรกสูง เพราะต้องหาคาชิมะแท้ๆ นะครับ ปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่ 2 ตัว” ประธานวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราช กล่าวเลี้ยงโคเนื้อวากิวโคราช

ผู้การไก่ กล่าวว่าสิ่งสำคัญก่อนเลี้ยงต้องมาดูงานหรือมาดูฟาร์มมาตรฐานที่เขาเลี้ยงประสบความสำเร็จก่อน จะได้มั่นคง ไม่ต้องมาขายวัวกลางคัน เลี้ยงวัวตัวหนึ่งลงทุน 7-8 หมื่น ค่าลูกพันธุ์ก็ 2.5 หมื่น ยิ่งมีค่าอาหาร ค่าฟางอีก ทางกลุ่มเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาโดยไม่ปิดบัง อยากให้มีเลือดวากิวสูงๆ เพราะขายจะได้เงินเยอะๆ ตอนนี้สมาชิกเรามี 18 คน มีโคเนื้อกว่า 200 ตัว ตลาดเราส่งโรงเชือด และส่งสุรินทร์โกเบ ส่งร้านในกรุงเทพฯ และเรายังมีร้านวากิวโคราช อยู่ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามวัดหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาเลี้ยงโคเนื้อวากิวโคราช

โดยโคเนื้อวากิวโคราช 1 ตัว ถ้าเลี้ยงได้ตามมาตรฐาน สามารถทำคุณภาพเนื้อและไขมันแทรกได้ตามข้อกำหนด สามารถทำรายได้สูงถึงตัวละ 200,000 บาท เช่นของคุณอุไรรัตน์ อาจสูงเนิน เลี้ยงวัวขุน 15 ตัว เลี้ยงแค่ 1 ปี 2 เดือน ได้ราคาสูงสุด 1.7 แสนบาท เรียกว่าเลี้ยงแค่ 14 เดือนเท่านั้น

วันนี้อยากรับประทาน อยากเลี้ยงโคขุนคุณภาพระดับโลก อย่างโคเนื้อวากิว สามารถไปดูงานได้ที่กลุ่มวิสากิจชุมชนโคเนื้อวากิวโคราช บอกคำเดียวว่าสามารถผลิตได้คุณภาพที่เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น

ใครต้องการเลี้ยงหรือศึกษาดูงาน ติดต่อผู้การไก่โทร. 0622424417 ยินดีให้คำปรึกษาและต้อนรับครับ

ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาเยือน
ถ่ายภาพร่วมกับผู้มาเยือน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated